Næringsliv

Forskere har utviklet en solcelledrevet boks som hvert døgn kan trekke ut flere liter drikkevann av luft med lav luftfuktighet.

En liten pille kan ha stor effekt på arbeidsdeltakelsen. Pillen Vioxx fjernet leddsmerter og fikk langtidssykmeldte raskere ut i arbeid. Da den ble fjernet fra apotekhyllene i 2004, steg sykefraværet betydelig.