Musikk

Maurarten Sericomyrmex radioheadi hører til en slekt som er kjent for å dyrke sin egen mat.

Den mest populære musikken har gått gjennom noen store endringer de siste 30 årene, men på hvilken måte?

Festivalgjengerne blir revet med av den gode stemningen. Men hva består den egentlig av?

Ein solist bør vere medskapar i verka ho framfører, heller enn eit slags medium musikken skal passere gjennom, meiner pianist og forsker.

Prinsipper fra grunnskolens leseopplæring kan hjelpe nybegynnere til å mestre notelesing, viser ny forskning.