Mobbing

Ungdom mellom 13 og 19 år som har opplevd mobbing, ensomhet, angst og depresjon har opp til fire ganger høyere risiko for alvorlig selvskading senere i livet, sammenlignet med andre ungdommer.

nye tall om mobbing i skolen

Utdanningsdirektoratet offentliggjorde torsdag nye tall for mobbing i norske skoler.  – Det er verken vitenskapelig korrekt eller etisk forsvarlig å publisere denne statistikken, mener mobbeforsker Dan Olweus. 

Et godt forhold mellom lærere og elever er viktig for å forhindre mobbing. Men gode venner er enda viktigere.

Inntil 70 prosent av guttene som blir mobbet i skolen, lar være å melde fra. Det viser en undersøkelse gjort av Uni Research i norske ungdomsskoler.

Elever som utsetter andre for mobbing har en svakere relasjon til lærerne enn elever som ikke mobber.