Fra forskningsmiljøene. En artikkel fra Norges geologiske undersøkelse

Ustabilt fjellparti større enn antatt

Omfanget av det ustabile fjellpartiet ved Åkerneset i Møre og Romsdal vokser. Sommerens undersøkelser tyder på at svakhetssonene strekker seg enda lenger ned i fjellsida enn det forskerne hittil har trodd.
25.8 2004 05:00

- Geofysiske data viser at dybden av fjellmassivet som glir, sannsynligvis ligger på mellom 40 og 60 meter, opplyser skredforsker Lars Harald Blikra ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Sprekker og bevegelser

- De geofysiske målingene var vellykket og indikerer at det ustabile partiet går lenger ned i fjellsida enn det vi har antatt. De geologiske feltstudiene i sommer bekrefter dette. Vi ser spor etter sprekker og bevegelse langt ned i fjellsida. Videre er det påvist markerte svakhetssoner i spesielle lag som sannsynligvis forklarer hvorfor fjellsida er ustabil, understreker Blikra.

Den foreløpige gjennomgangen av resultatene viser at arealet av det ustabile området dermed er noe større enn først antatt, og at volumet kan ligge i størrelsesorden 30 millioner kubikkmeter masse.

Et så enormt fjellskred ned i Synnylvsfjorden vil gi katastrofale flodbølger inn mot tettstedet Hellesylt. Også andre tettsteder og bygder kan ligge i faresonen ved en slik katastrofe.

Registrerer rystelser

Det var i begynnelsen av august at det ble utført omfattende feltundersøkelser av det ustabile fjellområdet mellom Stranda og Hellesylt. Sprekkene i den såkalte Åkernesrenna høyt opp i fjellet utvider seg med fire-fem centimeter i året, har en utstrekning på cirka 600 meter i øst-vest-retning, og er i dag opp til flere meter brede.

- Vi gjennomførte de geologiske feltstudiene for å kartlegge oppbyggingen av fjellstrukturer og lagdeling, og for å undersøke sprekker og svakhetssoner. I tillegg brukte vi geofysikk med seismikk, motstandsmålinger og georadar, forteller Lars Harald Blikra.

Samtidig ble det satt ut et seismisk nett med seks geofoner. Utstyret skal stå ute i to måneder for å registrere eventuelle rystelser knyttet bevegelsene i fjellet, og i tillegg se om det er mulig å bestemme hvor dypt bevegelsene skjer. Før sommerferien ble også hele fjellsiden laserkartlagt av selskapet Fugro.

Foreløpig rapport

Det er NGU som har ledet arbeidet ved Åkerneset i et utstrakt samarbeid med andre institusjoner i International Centre for Geohazards (ICG). Både NGI, NTNU, NORSAR og Universitetet i Bergen har deltatt, i tillegg til flere personer fra Stranda kommune. I tiden framover skal blant annet to stipendiater ved ICG bruke Åkerneset som studiefelt for sine doktorgrader.

- Vi lager nå en foreløpig rapport til Stranda kommune med foreløpige konklusjoner, forslag til oppfølging og en beskrivelse av de økonomiske forholdene, opplyser Blikra.

Blant annet må det vurderes hva slags overvåking og beredskap som er nødvendig å etablere i kommunen.

- Et møte med Stranda kommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal i høst skal munne ut i en søknad til statlige myndigheter om finansiering, både av arbeidet som er gjort og av videre oppfølging, sier forsker Lars Harald Blikra.

Se video av sprekken her

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Siste fra forskningsmiljøene

NTNU

Personer med migrene har økt risiko for hjerneslag og hjerte- og karsykdom. Det skyldes sannsynligvis ikke at blodårefunksjonen utenfor hjernen er svekket.

Universitetet i Stavanger

Studenter bør gjøres medansvarlige for undervisningen, mener forskere.

Havforskningsinstituttet

I tida rett etter at lakselusa har festa seg på ein fisk, toler ho ferskvatn svært dårleg. Det kan oppdrettarane utnytte for å halde lusenivået nede.

Siste fra forskningsmiljøene

De regionale forskningsfondene

Det krever betydelige ressurser å organisere den frivillige innsatsen på sykehjem og i omsorgsboliger på en god måte. 

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vil du være trendy i ferien, velger du ikke 14 dager på ei solseng. Nå er det action fra sykkelsetet, i kajakk eller langs klatrestier som gjelder.

Artsdatabanken

Torvmosene er nyttige myrvekster. Før brukte vi den til å rense sår og som innlegg i hjemmelagede bleier.

Du måtte passe munnen din i vikingtiden. Hvis du fornærmet noen på feil måte, kunne du bli drept der du sto. forskning.no har tatt en kikk på lov og rett i vikingtiden.

Koffein viser seg å ha en effekt som ingen har visst om før.