Miljøovervåkning

Krill driver i all stillhet med karbonfangst og -lagring - også i Oslofjorden.

Forskere i felt
Fra NIBIO

Store prosjekter som Follobanen kan i byggeperioden påvirke både mennesker, natur og miljø. Øistein Johansen fra NIBIO overvåker grunnvannsnivået for å sikre tett og sikker utbygging av Nordens lengste jernbanetunnel.

Disse damene skal ut på sommerens vakreste forskningseventyr. 

Mye av fjellbjørkeskogen er angrepet. Nå går fjellbjørkemåler-larvene løs på vierkrattene.

Den skal være liten og følsom, og den skal operere over store områder.