Plastpellets og andre mikroplastprodukter forurenser strendene rundt om i Norge. Nå vil Norsk institutt for vannforskning (NIVA) forsøke å kartlegge hvor stor del av forurensningen som skyldes slitasje fra bildekk gjennom et nytt forskningsprosjekt.

Skal kartlegge mikroplast fra bildekk

Norske forskere vil kartlegge hvor stort forurensningsproblem partikler fra bildekk utgjør i havet. 

26.2 2017 17:23

I en ny rapport fra The International Union for Conservation of Nature (IUCN) heter det at små plastpartikler som vaskes av produkter som syntetiske klær og bildekk kan bidra opptil 30 prosent av «plastsuppen» som forurenser verdens hav. I mange utviklede land er dette en større kilde til marin plastforurensning enn plastavfall.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har nå satt i gang et nytt forskningsprosjekt «MicroTyre» for å avdekke hvor mye av mikroplastforuresningen som skyldes nettopp bildekkslitasjen, opplyser NIVA-forsker David Pettersen Eidsvoll.

Partikler fra bildekk

I 2014 skrev det norske konsulentselskapet Mepex en rapport for Miljødirektoratet om mulige kilder til mikroplast-forurensning i havet. Ifølge rapporten er den desidert største kilden slitasje av bildekk som står for cirka 4500 tonn, eller nær halvparten av de totale utslippene. Mepex anslår at rundt halvparten av dekkfragmentene havner i havet.

Tidligere mikroplaststudier fra Skagerrak har observert mikroskopiske svarte partikler i prøvene, uten at forskerne har kunnet identifisere disse partiklene. En hypotese er at dette kan være «veistøv». Tallene i Mepex sin rapport er basert på teoretiske estimater. NIVA vil nå forsøke å identifisere kilder til mikroplastforsøplingen.

– Vi vil skaffe til veie sedimentprøver og vannprøver fra vasking av veitunneler – samt prøver fra sedimentasjonsbassenger – for å avdekke tilstedeværelse av partikler fra bildekk, sier Pettersen Eidsvoll.

– Prosjektet vil være et viktig bidrag til å tette kunnskapshullene mellom estimatene og realitetene, forklarer forskeren på NIVAs hjemmesider.

Økt oppmerksomhet

Det er økende oppmerksomhet om mikroplast-forurensning både internasjonalt og nasjonalt, og hvilke skader det påfører de marine miljøene.

I mai i fjor ba Stortinget regjeringen utarbeide en handlingsplan mot mikroplast. Flere partier tar nå til orde for forbud mot en rekke plastprodukter og mikroplast, og Miljødirektoratet vurderer forbud mot mikroplast på kunstgressbaner.

Tidligere denne måneden opplyste regjeringen at den gir 35 millioner kroner i støtte til prosjekter som rydder synlig plast og mikroplast langs kysten.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Saker fra våre eiere

Sykehuset Innlandet HF

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

NTNU

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Svensker sløser mest med strømmen når den er inkludert i husleia.