- ADHD-barn bør sjekkes for språkvansker

De fleste barn med ADHD har også språkvansker. Barna sliter både med å uttrykke seg og forstå innholdet i samtaler.
1.11 2012 05:00


Ikke minst i skolen, der det stilles større krav til språk og kommunikasjon med andre, er faren stor for at ADHD-barn kan komme på defensiven.(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

- Det blir gjerne et for ensidig fokus på atferden til barn med ADHD. Ved at språk nedprioriteres, kan problemer med kommunikasjon forverres senere, særlig i skolesituajsoner.

Det sier forsker og logoped Wenche Andersen Helland ved Helse Fonna, og Statped Vest i Bergen, til forskning.no.

- Ved mangelfull innsats for å fremme språklig utvikling hos barn med ADHD risikerer vi at mange faller utenfor, at man ikke lærer det man skal på skolen.

- De vil også lettere kunne mislykkes i det sosiale samspillet med jevnaldrende. Det er viktig med tidlige tiltak for i størst mulig grad å hindre en negativ utvikling fortsetter hun.

- Vansker med forståelse og nyanser

Helland har ledet arbeidet med en klinisk studie av 59 barn i alderen 6-12 år, som viser at barn med ADHD har dårligere forståelse av sosiale språksituasjoner enn typisk utviklede barn, altså friske.


Wenche Andersen Helland.

- Disse barna har i større grad vanskelig for å uttrykke seg sammenhengende og presist, forstå hva andre sier og oppfatte nyanser i språket.

- I tillegg kan det være problematisk å uttrykke seg flytende og å ta kontakt med andre på en god måte, sier Helland.

Den rent språklige strukturen, å lære seg riktig setningsbygning og uttale av ord, er ikke like problematisk.

- Viktig å fokusere på språket

Med bakgrunn i funnene konkluderer Helland og kolleger med at både språket og kommunikasjonen til barn med ADHD bør kartlegges mer systematisk.

- Barn som utredes for ADHD bør også få sin språklige kompetanse undersøkt. Jeg ønsker ikke noen form for nasjonal screening, der alle barn skal sjekkes.

- Men man kunne innføre en standard vurdering av språkferdigheter i dagens kartlegging som benyttes når et barn henvises og blir utredet for ADHD.

- Det er veldig viktig å fokusere på språkets betydning, både for sosial fungering og for prestasjoner på skolen, sier Helland.

Studien er utført i samarbeid Universitetet i Bergen og Linköpings universitet i Sverige, og publisert i Journal of Attention Disorders.

Lett på defensiven i skolen

Helland mener det er viktig både med tiltak som retter seg mot det enkelte barn for å øke den språklige kompetansen, men også tiltak som styres ut mot omgivelsene.

- På et tidlig stadium er kanskje det aller viktigste at både skole og foreldre gjøres klar over språkvanskene slik at de kan justere og tilpasse for å oppnå en best mulig utvikling for barnet, mener forskeren.


(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Ikke minst i skolen, der leken er mindre aktivitetsdrevet enn i barnehagen, og det stilles større krav til språket og kommunikasjonen med andre, er faren stor for at ADHD-barn kan komme på defensiven.

Ser samme mønster i større studie

Med utgangspunkt i datamateriale fra Barn i Bergen-undersøkelsen, har Helland også undersøkt språkvansker blant 5672 barn i alderen 7-9 år, i en såkalt befolkningsstudie.

Hensikten var å se om samme mønster som i den nevnte kliniske studien, ville komme til syne i et betydelig større ikke-klinisk utvalg,

Også i denne studien viser det seg at svekket språkforståelse og dårligere håndtering av språk i sosiale situasjoner er framtredende hos barn med ADHD.

- Sammenfallet var større enn forventet. Det var naturlig nok tydelig at barn med både ADHD og lese- og skrivevansker også hadde størst problemer med språket.

- Men også blant barna med utelukkende ADHD-diagnose var andelen med språkvansker høy; over 40 prosent viste tydelige tegn til språkvansker. Blant barna i kontrollgruppen hadde under seks prosent slike vansker, sier Helland.

Sliter mer med språkforståelsen

Et annet funn er at barn med ADHD også sliter mer med språkforståelsen enn det barn med lese- og skrivevansker gjør.

Helland og kolleger har ikke undersøkt eventuell medisinbruk blant barna med ADHD.

- Men det vil ikke være usannsynlig å tenke seg at dersom man har effekt av ADHD-medisin, vil det kunne bidra positivt også med hensyn til språk, sier forskeren. 

Referanser:

Helland WA, Posserud MB, Helland T, Heimann M, Lundervold AJ. Language Impairments in Children With ADHD and in Children With Reading Disorder.Journal of Attention Disorders. 2012, 16. oktober, publisert på nett. Mer info her.

Helland,WA, Helland, T og Heimann, M. Language Profiles and Mental Health Problems in Children With Specific Language Impairment and Children With ADHD. Journal of Attention Disorders 1087054712441705, Publisert på nett 27.04. 2012 Mer info her.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Saker fra våre eiere

Sykehuset Innlandet HF

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

NTNU

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker. 

Saker fra våre eiere

Østlandsforskning

EU vil at alle elever i Europa skal gjennomføre et praktisk entreprenørskapsprosjekt i løpet av grunnopplæringen. Slik har det funket til nå.

Oslo universitetssykehus

Forskere ved Oslo Universitetssykehus vil automatisere jobben som gjøres av legespesialister i dag. – Flere pasienter vil få mer treffsikker behandling, mener prosjektleder Håvard E. Danielsen.

SINTEF

Renere vedfyring kutter helsekostnader og gir miljøgevinst, ifølge ny rapport.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Ti år etter at amerikanske Bill Kochevar ble lam fra skuldrene og ned, kan han igjen blant annet spise ved egen hjelp takket være ny teknologi.

Laboratoriemus som blir plukket opp etter halen, blir redde og klarer ikke jobben sin. Forskere tror de har funnet en løsning på problemet.