Skoleturene styrker båndene mellom Norge og Tyskland

Kronikk:Akademikeres kritikk av skoleturene med busser til Tysklands tidligere konsentrasjonsleire viser liten innsikt i hva turene går ut på, skriver Marit Langmyr i dette debattinnlegget.
5.2 2012 05:00

 I artikkelen Vil tilbake til Tyskland som ble publisert 22. januar på forskning.no benytter Tor Jan Ropeid betegnelsen «ulykksalig Holocaustturisme» om skoleturene til Tyskland og Polen.

Dette er en beskrivelse som vitner om liten forståelse og innsikt i hva disse turene dreier seg om. Skoleturene, som arrangeres av Aktive Fredsreiser og Hvite busser, svekker ikke båndene mellom Tyskland og Norge, de er med på å styrke dem.

Igjen kommer det kritikk fra akademikere som uttaler seg om skoleturene, men selv ikke har vært på en slik tur.

I Tyskland har man et helt annet syn enn det som kommer frem i artikkelen. Administrerende direktør i Aktive Fredsreiser Helga Arntzen mottok i 2011 den høye utmerkelsen “Bundesverdienstkreuz am Bande” fra Tysklands Bundespresident Christian Wulff for sitt engasjement for «aktive Vergangenheitsbewältigung». I talen til den tyske ambassadøren i Oslo Detlef Rünger heter det blant annet: Helga Arntzen tildeles fortjenstordenen for sin innsats for de tysk-norske forbindelsene.

Innsikt i historia og nåtida

Uttrykk som “den ulykksalige holoaustturismen” håper vi ikke dukker opp igjen av respekt for det verdifulle samfunnsarbeidet både Aktive Fredsreiser og Hvite busser har gjort i årevis. På turene formidler vi et helhetlig opplegg som rommer både fortid, nåtid og fremtid.

Elevene får kunnskap om historiske hendelser, men også innsikt i det moderne Europa,demokrati, erklæringen om menneskerettighetene og dagens internasjonale konfliktbilde. Selv om holocaust og Auschwitz naturlig nok er et tema på turen, legger vi vekt på håp, muligheter, forsoning og en fredelig framtid.

I samme artikkel påstår Jorunn Sem Fure at turene blir satt for lite i sammenheng med Tyskland etter krigen. Dette er en påstand vi ikke kjenner oss igjen i. Våre reiseledere har mye kunnskap om det moderne Tyskland, og formidler dette videre på bussene. Ikke minst er dette temaet sentralt under guiderunden i Berlin.

Bidrar til økt kontakt

Bakgrunnen for artikkelen var at forskere er bekymret for konsekvensene dersom de akademiske båndene til Tyskland svekkes.

Skoleturene bidrar ikke til at det blir mindre kontakt mellom Tyskland og Norge. Tvert imot, vi arbeider for å styrke forbindelsene mellom landene. Vi får stadig tilbakemeldinger fra skoleelever om at de ønsker å reise tilbake til Berlin.

Dersom man ønsker flere norske studenter til Tyskland bør man støtte opp under skoleturene med Aktive Fredsreiser og Hvite busser. Dette er en type turer det bør være flere av - ikke færre!

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Saker fra våre eiere

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Saker fra våre eiere

Sykehuset Innlandet HF

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

NTNU

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Kritikken som har rammet forskningsombudet for medisinske fag kan ha skremt vekk potensielle søkere, tror initiativtakerne Kristian Gundersen og Johan Storm.

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.