Medisinske metoder

Langt færre kvinner revnet eller ble klipt i underlivet når de fødte hjemme. 

kreft

En norskutviklet vaksine som stimulerer immunsystemet til å slå ned prostatakreft, har gitt resultater hos nesten nitti prosent av deltakere.

Fra SINTEF

En norsk sensorbasert blodtrykksmåler er under utvikling. Den gir kontinuerlige og mer nøyaktige målinger enn dagens utstyr. Det er gode nyheter for mange risikopasienter.