Medisinske metoder

Sykehusrom med mye sollys forkorter innleggelsen for pasienter med depresjon med opptil 30 dager: – Interessant og overraskende at lyset har en så stor effekt, sier forskeren bak den nye studien.

Dyreforsøk antyder at UV-behandling av morsmelk fra kvinner kan styrke immunforsvaret hos de veldig tidlig fødte.

Mutantene er heldigvis ikke flere meter høye, og de utgjør heller ingen trussel for menneskeheten.

Kreftpasienter kan få konsentrasjonsproblemer og dårligere hukommelse etter å ha fått cellegift, viser ny dansk studie. Hjerneskanninger tyder på at det kan skyldes endringer i hjernens nettverk.

Forskere har klart å klippe istykker virus fra genomet til griser. Dermed kan de ha fjernet en av de største hindringene for å bruke griseorganer i mennesker.