Medisinske metoder

Fra NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Forskningen inngår i regjeringens nye hjernehelsestrategi.

Vi mennesker gjør det, aper gjør det: Vi må bare klø oss når vi ser andre dra neglene over huden. Men gjør mus det? 

Ved å ta prøver fra neseslimhinnen har forskere avdekket lungekreft. På sikt kan dette bli en enklere, billigere og mindre farlig måte å finne ut om man har denne krefttypen.