Medisiner

Den nyeste forskningsoppsummeringen antyder at behandling hos kiropraktor har en viss effekt mot akutte smerter i korsryggen.

Mennesker som bruker protonpumpehemmere eller H2-blokkere har høyere risiko for å få flere infeksjoner av trøbbel-bakterien C. difficile.

SSRI-medisiner mot depresjon gjør mer skade enn nytte, mener danske forskere. En ledende norsk psykiater er langt fra imponert over forskningen deres.