Medisiner

Fra NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Pasientforeninger i USA blir ofte sponset av legemiddelfirmaer, men mange holder hemmelig hvor mye penger de får.

Hvilke bakterier du har i tarmen kan avgjøre om du overlever kreft. Pasienter med føflekkreft som fikk antibiotikakur først, levde mye kortere enn de som ikke fikk antibiotika før immunterapi, viser forskning.

Gravide har økt risiko for å bli alvorlig syke dersom de får influensa. Nå viser en ny studie at de nyfødte barna ikke har økt risiko for skader hvis moren har tatt forebyggende medisin.