Medisiner

Multiresistente bakterier:

Har du ubeskyttet sex i ferien, risikerer du å bli smittet av gonoré som tåler antibiotika.

antibiotikaresistens

Kreftpasienter risikerer å dø av infeksjoner når motstandsdyktige bakterier brer om seg. Kreftforeningen går nå til kamp mot unødvendig antibiotikabruk.

Ryggen er robust, og du bør bruke den. Dette korte budskapet får mange ryggpasienter fra legen sin i dag. Men er det nok?

Hvor store skader hjertet får under et infarkt påvirker hvordan det går med pasienten i etterkant. Ny forskning viser at betennelsesdempende medisiner kan redusere skadene.

Nok en sammenfatning av forskningen konkluderer med at ibuprofen og andre NSAID-er har minimal effekt på kroniske ryggsmerter.