Av de til sammen 140 millioner kronene fra legemiddelselskapene, gikk 87 millioner kroner til forskning og utvikling.

Legemiddelindustrien utbetalte 140 millioner til helsevesenet

Til sammen overførte legemiddelselskapene 140 millioner kroner til helsepersonell og helseforetak i 2015. Det er første gang dette offentliggjøres.

6.7 2016 09:44

– Vi håper at åpenhet rundt verdioverføringene fra industrien til helseorganisasjoner og helsepersonell fører til økt forståelse for det viktige samarbeidet som foregår, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), til Dagens Medisin.

Rapportene fra til sammen 40 bedrifter som markedsfører reseptpliktige legemidler i Norge, inneholder informasjon om hvor store pengesummer leger og annet helsepersonell samt sykehus og andre organisasjoner har fått overført i løpet av fjoråret.

Av de til sammen 140 millioner kronene gikk 87 millioner kroner til forskning og utvikling. De resterende 53 millionene omfatter blant annet honorarer, reise og opphold i forbindelse med honorerte oppdrag og sponsoravtaler med organisasjoner.

Annonse

Emneord