Pasienter ved norske sykehus er mest fornøyd med personellet, viser en ny undersøkelse.

Pasienter mest fornøyd med personalet på sykehus

Pleiepersonalet og legene scorer best i en ny brukerundersøkelse gjennomført ved norske sykehus. Men mye kan fortsatt bli bedre, mener pasientene.

28.6 2016 04:00

Det kommer fram i rapporten «Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015. Nasjonale resultater» fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Høyt opp på listen over hva pasientene er fornøyd med kommer også hvordan pårørende blir ivaretatt.

Pasientene mener at sykehusene har mest å hente i utskrivingsprosessen og på forberedelse til tiden etter sykehusoppholdet. Men også ventetid, organisering av sykehusets arbeid og samhandling med fastlege og kommunale tjenester får lavere score enn de øvrige områdene som det ble spurt om.

Rutiner knyttet til pasientsikkerhet vurderer pasientene derimot som positivt.

– Over tid rapporterer pasientene om stadig bedre erfaringer, og på de fleste områdene har de bedre erfaringer med sykehusene enn i 2011. Fortsatt varierer resultatene mye mellom sykehusene, men forskjellene er blitt mindre, sier forsker Olaf Holmboe i Kunnskapssenteret. 

Annonse

Saker fra våre eiere

KS FoU

Å vende tilbake til jobben du ble sykemeldt fra er ikke alltid en god løsning. I stedet kan svaret være å bytte jobb.

Universitetet i Oslo

En studie av erfarne psykoterapeuters liv og lære har blitt omgjort til et teaterstykke.

Universitetet i Agder

Den nye metoden gjør at kranene holder seg helt i ro, noe som er en fordel under laste- og losseoperasjoner på oljerigger.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Stavanger

Bedrifter som ansetter innvandrere, samarbeider mer internasjonalt og er mer innovative, ifølge forsker.

NTNU

Hvis det er for lite av kjøtt, melk eller egg på gravides matfat, øker sjansen for å få i seg for lite B12. Da er det også større sjanse for å føde for tidlig, viser ny forskning.

Norges Handelshøyskole

Dersom en ansatt får en bonus ut ifra flaks og ikke ferdigheter, er det urettferdig, mener nordmenn. Amerikanerne synes det er helt greit.

For et drøyt år siden skrev to amerikanske samfunnsøkonomer en oppsiktsvekkende forskningsartikkel om noe ingen hadde oppdaget før. 

Alkohol dreper og skader og gir oss skallebank. Hvorfor er menneskets historie likevel full av fyll?

Å vende tilbake til jobben du ble sykemeldt fra er ikke alltid en god løsning. I stedet kan svaret være å bytte jobb.

En dansk teknologiprofessor har funnet en effektiv og enkel slankekur som virker perfekt for ham selv. Nøkkelen er enkel matematikk. Her får du triksene hans, som snart blir tilgjengelige på en app.