Pasienter ved norske sykehus er mest fornøyd med personellet, viser en ny undersøkelse.

Pasienter mest fornøyd med personalet på sykehus

Pleiepersonalet og legene scorer best i en ny brukerundersøkelse gjennomført ved norske sykehus. Men mye kan fortsatt bli bedre, mener pasientene.

28.6 2016 04:00

Det kommer fram i rapporten «Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015. Nasjonale resultater» fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Høyt opp på listen over hva pasientene er fornøyd med kommer også hvordan pårørende blir ivaretatt.

Pasientene mener at sykehusene har mest å hente i utskrivingsprosessen og på forberedelse til tiden etter sykehusoppholdet. Men også ventetid, organisering av sykehusets arbeid og samhandling med fastlege og kommunale tjenester får lavere score enn de øvrige områdene som det ble spurt om.

Rutiner knyttet til pasientsikkerhet vurderer pasientene derimot som positivt.

– Over tid rapporterer pasientene om stadig bedre erfaringer, og på de fleste områdene har de bedre erfaringer med sykehusene enn i 2011. Fortsatt varierer resultatene mye mellom sykehusene, men forskjellene er blitt mindre, sier forsker Olaf Holmboe i Kunnskapssenteret. 

Annonse

Saker fra våre eiere

NTNU

Barn kan ikke skjermes mot fryktelige nyheter i mediene. Men vi kan hjelpe dem å mestre brutale nyheter. Slik gjør du det.

Norges forskningsråd

Lønningene på en arbeidsplass øker med 14-15 prosent dersom halvparten av de ansatte er organiserte.

NIBIO

Årringer fra brannskadde furutrær forteller om hvordan både klimaet og menneskene har påvirket skogbranner helt fra Svartedauden og frem til i dag.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Stavanger

Et godt forhold mellom lærere og elever er viktig for å forhindre mobbing. Men gode venner er enda viktigere.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Lærere og bibliotekarer må samarbeide om å skape leseglede, mener forskere.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Norsk forsker forklarer hvorfor Marine Le Pen har blitt så populær blant det franske folk.

En tanke er en tanke. Den gjenspeiler ikke virkeligheten. Å lære seg å gruble mindre, har stor effekt for pasienter med depressive symptomer, viser ny forskning

Forskeren forteller:

Det som lever inne i tarmen din kan påvirke alt fra fedme og irritabel tarmsyndrom til kronisk utmattelse.

Etter flere tiår med økende barnefedme finner forskere en tydelig nedgang i andelen gutter med overvekt eller fedme i Sverige. Forskere ser samme tendens i noen andre land. Også i Norge.

I en stor studie fikk mange overvektige redusert appetitt og gikk mer ned i vekt ved hjelp av en medisin. Men norsk ekspert er skeptisk.