Pasienter ved norske sykehus er mest fornøyd med personellet, viser en ny undersøkelse.

Pasienter mest fornøyd med personalet på sykehus

Pleiepersonalet og legene scorer best i en ny brukerundersøkelse gjennomført ved norske sykehus. Men mye kan fortsatt bli bedre, mener pasientene.

28.6 2016 04:00

Det kommer fram i rapporten «Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015. Nasjonale resultater» fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Høyt opp på listen over hva pasientene er fornøyd med kommer også hvordan pårørende blir ivaretatt.

Pasientene mener at sykehusene har mest å hente i utskrivingsprosessen og på forberedelse til tiden etter sykehusoppholdet. Men også ventetid, organisering av sykehusets arbeid og samhandling med fastlege og kommunale tjenester får lavere score enn de øvrige områdene som det ble spurt om.

Rutiner knyttet til pasientsikkerhet vurderer pasientene derimot som positivt.

– Over tid rapporterer pasientene om stadig bedre erfaringer, og på de fleste områdene har de bedre erfaringer med sykehusene enn i 2011. Fortsatt varierer resultatene mye mellom sykehusene, men forskjellene er blitt mindre, sier forsker Olaf Holmboe i Kunnskapssenteret. 

Annonse

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Saker fra våre eiere

NIFES

Dette er den første store studien som samanliknar den laksearten vi har i norsk natur med norsk oppdrettslaks.

Handelshøyskolen BI

Færre enn én av ti nordiske ledere vil stole på råd fra intelligente maskiner i viktige beslutninger. De er verdens mest skeptiske i synet på kunstig intelligens.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Én av de viktigste metodene er å la naturen gjøre så mye som mulig av jobben selv, forteller forskere fra NIVA. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Forskningen inngår i regjeringens nye hjernehelsestrategi.

Folkehelseinstituttet slår fast at det var økt risiko for å få narkolepsi blant barn og unge som tok vaksinen mot svineinfluensa for syv år siden. Men noen av dem som ikke tok vaksinen, fikk også sovesyken.