Pasienter ved norske sykehus er mest fornøyd med personellet, viser en ny undersøkelse.

Pasienter mest fornøyd med personalet på sykehus

Pleiepersonalet og legene scorer best i en ny brukerundersøkelse gjennomført ved norske sykehus. Men mye kan fortsatt bli bedre, mener pasientene.

28.6 2016 04:00

Det kommer fram i rapporten «Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015. Nasjonale resultater» fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Høyt opp på listen over hva pasientene er fornøyd med kommer også hvordan pårørende blir ivaretatt.

Pasientene mener at sykehusene har mest å hente i utskrivingsprosessen og på forberedelse til tiden etter sykehusoppholdet. Men også ventetid, organisering av sykehusets arbeid og samhandling med fastlege og kommunale tjenester får lavere score enn de øvrige områdene som det ble spurt om.

Rutiner knyttet til pasientsikkerhet vurderer pasientene derimot som positivt.

– Over tid rapporterer pasientene om stadig bedre erfaringer, og på de fleste områdene har de bedre erfaringer med sykehusene enn i 2011. Fortsatt varierer resultatene mye mellom sykehusene, men forskjellene er blitt mindre, sier forsker Olaf Holmboe i Kunnskapssenteret. 

Annonse