Flere barn sliter med nattesøvnen. Dobbelt så mange barn og unge bruker sovemedisin.

Dobbelt så mange barn bruker sovemedisin

Stadig flere barn bruker sovemedisin. På ti år har bruken blant barn og unge doblet seg.

7.11 2016 11:23

– Dette er bekymringsfullt. Å gi medikamenter til barn for å få dem til å sove bør ikke være det første man gjør. Det må være unntaket, sier Mari Hysing, psykolog hos Uni Research Helse til Bergens Tidende.

Tall fra reseptregisteret viser at på ti år har antall sovemidler i bruk hos barn og unge fra null til 19 år doblet seg.

– Unger som sliter med søvn på barneskolen har også mye høyere risiko for at disse problemene fortsetter i ungdomsårene. Det viser en nylig publisert studie, sier Hysing.

Undersøkelser blant norske barn har vist at vansker med innsovningen økte fra 12,5 prosent til 20,5 prosent fra 1983 til 2005. Ståle Pallesen, professor i psykologi ved Universitetet i Bergen og forsker på søvnproblemer, mener det kan være blant annet økt bruk av teknologi og dårlige søvnvaner som er årsaken til dette.

– Det kan også være at foreldrene er mer stresset enn før og at de har mindre toleranse for at ungene ikke sover. At foreldrene har lavere terskel for å bruke sovepiller som en rask løsning, sier han.

I 2004 fikk 3117 barn mellom ti og 19 år sovemedisiner. I fjor var det 10 822 i samme aldersgruppe som brukte medikamenter mot søvn. 

Annonse