Medisin

Fra SINTEF

Er du usikker på om du er allergisk mot penicillin? Nå lager forskere en bedre allergitest som gir deg raskere svar og som kan hindre bruk av unødvendig bredspektret antiobiotika. 

Nye funn viser at personer med ADHD har en noe mindre hjerne enn andre. Forskere mener det viser at ADHD er fysisk betinget, ikke bare dårlig oppførsel.

Å gi en tøff beskjed til en pasient oppleves som så vanskelig at det ofte ikke går så bra, ifølge lege og professor.