Medisin

psykisk helse

Det er vanskelig å finne en behandling som virker bedre på depresjon enn placebo. Bare det at man gjør ett eller annet, hjelper ofte, viser forskningen.

En liten pille kan ha stor effekt på arbeidsdeltakelsen. Pillen Vioxx fjernet leddsmerter og fikk langtidssykmeldte raskere ut i arbeid. Da den ble fjernet fra apotekhyllene i 2004, steg sykefraværet betydelig.

En norsk studie er nå i gang med å undersøke om noen ryggsmerter skyldes en bakterie.

Fra SINTEF

Er du usikker på om du er allergisk mot penicillin? Nå lager forskere en bedre allergitest som gir deg raskere svar og som kan hindre bruk av unødvendig bredspektret antiobiotika.