Medievitenskap

Forskeren forteller:

De som ser på, er mest opptatt av bilder av norsk natur og å bli kjent med landet.

Vidkun Quisling vervet frontkjempere mot Sovjet under andre verdenskrig. Men 20 år tidligere mente han at kommunismen var nødvendig, ifølge historiker.

NRKs «Skam» tar opp mange viktige temaer, men det er dramatugien som appellerer, mener forsker Dag Skarstein. Han finner nemlig mange likhetstrekk med Ibsens «Et dukkehjem».