Materialteknologi

Fra NTNU

På sikt kan disse småfeilene brukes til vår fordel. 

Sementbransjen er en av de største utslippsverstingene. Men sementprodukter kan også lagre CO2.

Lyd er langt mer enn det du hører.