Tre barn fra Slettebakken barnehage i Bergen med tidligere fiskeriminister Helga Pedersen på Fisketorget i Bergen.

Norske barn spiser for lite fisk

Norske barns kostholdsvaner er stort sett i tråd med statens anbefalinger, men barn spiser for mye sukker og for lite frukt, grønnsaker og fisk.

28.6 2016 10:25

Det viser en undersøkelse gjennomført av Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo blant 4.- og 8.-klassinger.

Det gjennomsnittlige inntaket av grønnsaker, frukt og bær var 196 gram per dag blant 4.-klassingene og 187 gram blant 8.-klassingene. For barn finnes det ikke noe spesifikk mengdeanbefaling for frukt og grønnsaker, men den bør ligge litt under anbefalt porsjonsstørrelse for voksne som tilsvarer rundt 500 gram daglig.

Inntaket av vitaminer og mineraler er stort sett i samsvar med anbefalingene, med unntak av vitamin D og jern. Også det gjennomsnittlige daglige inntaket av fisk var lavt, med 24 gram per dag i begge alderstrinn.

Utvalget til undersøkelsen Ungkost3 er ikke en nøyaktig gjenspeiling av befolkningen. Det er blant annet en høyere andel med jenter og foreldre som har høy utdannelse. Sårbare grupper er underrepresentert. 

Annonse