Tre barn fra Slettebakken barnehage i Bergen med tidligere fiskeriminister Helga Pedersen på Fisketorget i Bergen.

Norske barn spiser for lite fisk

Norske barns kostholdsvaner er stort sett i tråd med statens anbefalinger, men barn spiser for mye sukker og for lite frukt, grønnsaker og fisk.

28.6 2016 10:25

Det viser en undersøkelse gjennomført av Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo blant 4.- og 8.-klassinger.

Det gjennomsnittlige inntaket av grønnsaker, frukt og bær var 196 gram per dag blant 4.-klassingene og 187 gram blant 8.-klassingene. For barn finnes det ikke noe spesifikk mengdeanbefaling for frukt og grønnsaker, men den bør ligge litt under anbefalt porsjonsstørrelse for voksne som tilsvarer rundt 500 gram daglig.

Inntaket av vitaminer og mineraler er stort sett i samsvar med anbefalingene, med unntak av vitamin D og jern. Også det gjennomsnittlige daglige inntaket av fisk var lavt, med 24 gram per dag i begge alderstrinn.

Utvalget til undersøkelsen Ungkost3 er ikke en nøyaktig gjenspeiling av befolkningen. Det er blant annet en høyere andel med jenter og foreldre som har høy utdannelse. Sårbare grupper er underrepresentert. 

Annonse

Saker fra våre eiere

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Saker fra våre eiere

Sykehuset Innlandet HF

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

NTNU

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.