Tre barn fra Slettebakken barnehage i Bergen med tidligere fiskeriminister Helga Pedersen på Fisketorget i Bergen.

Norske barn spiser for lite fisk

Norske barns kostholdsvaner er stort sett i tråd med statens anbefalinger, men barn spiser for mye sukker og for lite frukt, grønnsaker og fisk.

28.6 2016 10:25

Det viser en undersøkelse gjennomført av Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo blant 4.- og 8.-klassinger.

Det gjennomsnittlige inntaket av grønnsaker, frukt og bær var 196 gram per dag blant 4.-klassingene og 187 gram blant 8.-klassingene. For barn finnes det ikke noe spesifikk mengdeanbefaling for frukt og grønnsaker, men den bør ligge litt under anbefalt porsjonsstørrelse for voksne som tilsvarer rundt 500 gram daglig.

Inntaket av vitaminer og mineraler er stort sett i samsvar med anbefalingene, med unntak av vitamin D og jern. Også det gjennomsnittlige daglige inntaket av fisk var lavt, med 24 gram per dag i begge alderstrinn.

Utvalget til undersøkelsen Ungkost3 er ikke en nøyaktig gjenspeiling av befolkningen. Det er blant annet en høyere andel med jenter og foreldre som har høy utdannelse. Sårbare grupper er underrepresentert. 

Annonse

Saker fra våre eiere

Senter for internasjonalisering av utdanning

Synet på barn, lek og læring varierer sterkt mellom ulike land i Europa. Dette påvirker hverdagen til de ansatte i norske barnehager.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Mange demente har lite muskler, mindre bevegelighet og dårlig kondisjon. Forskere etterlyser tilrettelagte treningsprogram.

NTNU

Verden spiser mer og mer sushi. Bare i Norge er forbruket tredoblet på ti år. Men den største delikatessen er i fare.

Saker fra våre eiere

Høgskulen på Vestlandet

Ein ny studie tyder på at du faktisk kan velja å oversjå dei skrikande musklane dine.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Verdensledere er konstant urolig for hva Trump skulle komme til å buse ut med på Twitter. Hva kan de politiske konsekvensene bli? Og vil Twitter overleve Trump?

NTNU

I NRKs Anno får vi blant annet se hvordan folk forsvarte Norge på 1500-tallet. Da hadde alle våpenføre menn plikt til å holde våpen og stille opp i leidangen dersom de ble utkommandert.

Kronikk:

– Vi forventer at antall terrorangrep i Europa vil holde seg der de er eller kanskje øke litt, sa sjef for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, til NRK. Men hvorfor angriper IS egentlig europeiske mål?

Alkohol dreper og skader og gir oss skallebank. Hvorfor er menneskets historie likevel full av fyll?

Vi vet det funker for mus og mark. Nå peker ny forskning mot at også mennesket virkelig kan forlenge livet ved å leve på sultekost.

Folk kjøper stygge epler og ødelagte juicekartonger så lenge prisavslaget er stort nok, viser ny forskning.