Tre barn fra Slettebakken barnehage i Bergen med tidligere fiskeriminister Helga Pedersen på Fisketorget i Bergen.

Norske barn spiser for lite fisk

Norske barns kostholdsvaner er stort sett i tråd med statens anbefalinger, men barn spiser for mye sukker og for lite frukt, grønnsaker og fisk.

28.6 2016 10:25

Det viser en undersøkelse gjennomført av Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo blant 4.- og 8.-klassinger.

Det gjennomsnittlige inntaket av grønnsaker, frukt og bær var 196 gram per dag blant 4.-klassingene og 187 gram blant 8.-klassingene. For barn finnes det ikke noe spesifikk mengdeanbefaling for frukt og grønnsaker, men den bør ligge litt under anbefalt porsjonsstørrelse for voksne som tilsvarer rundt 500 gram daglig.

Inntaket av vitaminer og mineraler er stort sett i samsvar med anbefalingene, med unntak av vitamin D og jern. Også det gjennomsnittlige daglige inntaket av fisk var lavt, med 24 gram per dag i begge alderstrinn.

Utvalget til undersøkelsen Ungkost3 er ikke en nøyaktig gjenspeiling av befolkningen. Det er blant annet en høyere andel med jenter og foreldre som har høy utdannelse. Sårbare grupper er underrepresentert. 

Annonse

Saker fra våre eiere

Norges forskningsråd

Boligpriser og boliglån er blitt noe av det viktigste i mange nordmenns liv. Nå bruker mange boliglån til å finansiere forbruket sitt.

Universitetet i Oslo

Er du usikker på hvorfor du er så tørr i munnen? Nå har forskere funnet en metode som gjør det enklere å diagnostisere Sjögrens syndrom.

NTNU

På sikt kan disse småfeilene brukes til vår fordel. 

Saker fra våre eiere

NIBIO

Globalt blir det i dag avla nesten 700 insektartar og mange stadar er insekt brukt som fôr og menneskemat. No ser forskarar på storskalaproduksjon i Noreg.

Universitetet i Stavanger

En masteroppgave viser at en fornybar energiløsning med vind og sol på fiskeoppdrettsanlegg kan halvere utslippene, samtidig som det er mer lønnsomt.

SINTEF

Oppbevaring av trykkluft i nedstengte tunneler og gruver kan bli en av framtidas former for energilagring.

Dette skyldes sannsynligvis at mange glutenfrie matvarer inneholder ris, tror forskerne bak ny studie.

For å bygge et sterkt skjelett trenger barn og unge kalsium. Og for å nyttiggjøre seg av kalsium trenger kroppen også D-vitamin. Dessverre får mange barn og unge i Norge ikke nok av verken D-vitamin eller kalsium.