Kutt i forbruket av storfekjøtt kan gi klimagevinst. (Illustrasjonsfoto: Bon Appetit/NTB Scanpix)

Mindre klimautslipp fra landbruket hvis vi spiser mindre kjøtt

Redusert kjøttforbruk i Norge kan bidra til en reduksjon i klimautslippene i landbruket, konkluderer en rapport utarbeidet for Miljødirektoratet.

10.2 2017 10:35

Det er Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) som har laget rapporten på bestilling fra direktoratet. 

Dersom forbruket av storfekjøtt blir kuttet med nærmere 40 prosent innen 2050 og forbruket av lam og svin går ned med 13 prosent, kan klimautslippene reduseres med 520 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig, ifølge rapporten, som er omtalt i Nationen

Regnestykket er basert på at forbruket av fjærfekjøtt øker med 35 prosent, og at grønnsaker, frukt og fisk vil utgjøre en større del av kostholdet enn i dag.

– Mindre produksjon og konsum av storfekjøtt er tiltaket som gir desidert størst reduksjon i klimagassutslipp, og for samfunnet er det svært lønnsomt, skriver Miljødirektoratet i sin omtale av rapporten. 

Prosjektleder Ivar Pettersen i Nibio understreker at utslippskuttet de har regnet på bare gjelder for Norge isolert.

– Det blir trolig økt matimport og mer utslipp i andre land. Vi har ikke trukket fra økningen i utslipp i utlandet, sier Pettersen. Han mener likevel at den samlede effekten vil bli positiv.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Statped

– Målet må vere at barn får den hjelpa og støtta dei treng, men at dei merker minst mogleg til tiltaka, seier forskar. 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Symptomer som hukommelsessvikt kan ha flere årsaker enn de typiske sykdommene vi forbinder med demens.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

Rørsangere på Malta har kjapt tilpasset seg et varmere klima og får flere unger. Dette er viktig for bevaring av naturområder også i Norge, sier Miljødirektoratet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.