Saken er produsert og finansiert av Norges forskningsråd

Hvem bestemmer over frøene?

I mange fattige land kan bondens rett til å forvalte frø i jordbruket være en livsforsikring. For oss alle er denne retten essensiell for å bevare artsmangfoldet i verden.
21.12 2010 05:00


– Bøndenes rettigheter er sentrale for global matsikkerhet, sier Andersen. Foto: Utviklingsfondet

To tredjedeler av de 1,2 milliarder fattigste menneskene i verden lever i rurale områder og er avhengige av tradisjonelt jordbruk. De har ikke økonomi til å kjøpe kommersielt tilgjengelige frøsorter, eller innsatsfaktorene som trengs for å dyrke dem.

Til gjengjeld har de ofte lang erfaring og mye kunnskap knyttet til mangfoldet av lokale sorter innen for eksempel korn, poteter, grønnsaker og frukt.

Ved å dyrke og videreutvikle disse sortene er de med på å bevare og videreutvikle det globale artsmangfoldet, som danner grunnlaget for verdens matproduksjon.

Regine Andersen fra Fridtjof Nansen Instituttet leder et prosjekt som ser nærmere på bønders rettigheter til å forvalte sortsmangfoldet i landbruket. I dette prosjektet står både fattigdomsreduksjon og biologisk mangfold sentralt.

Studerer gode eksempler

– Dessverre kompliserer regelverkene ofte bøndenes rett til å forvalte de frøene de bruker, forklarer Andersen.

Bøndenes rettigheter er en del av den såkalte plantetraktaten, som ligger under FNs mat- og landbruksorganisasjon, FAO.

– I dette prosjektet ser vi på vellykkede eksempler som viser hva bøndenes rettigheter kan bety i praksis. I tillegg ønsker vi å forstå hvordan NGO-er og andre kan bidra til at disse rettighetene realiseres, sier hun.

Regelverket begrenser

Andersen forklarer at det eksisterende regelverket knyttet til forvaltning av frø i stadig større grad tilgodeser frøindustrien, blant annet med mål om å skape nye sorter med større yteevne.

– Det finnes patentrettigheter og planteforedlerrettigheter som kompenserer planteforedlerne for innsatsen og oppmuntrer innovasjon innen planteforedlingen, men disse rettighetene gjør det i mange land vanskeligere for bønder som arbeider med sortsmangfold, sier Andersen.

Slike regler begrenser i en rekke land bøndenes lovlige muligheter til å bytte og selge frø seg i mellom, og stadig flere land vedtar slike regler, ofte som følge av bilaterale og regionale handelsavtaler med land og regioner i nord.

Foreløpig fortsetter likevel denne sedvanepraksisen på landsbygda i de fleste utviklingsland, selv der den er ulovlig, og det er et spørsmål om tid når regjeringer vil sette mer makt bak disse reglene.

– I tillegg kommer reguleringer knyttet til godkjenning av plantesorter og kvalitet på frø. Slike reguleringer skal sikre forutsigbarhet og kvalitet i landbruket, men samtidig hindrer de bønder i å bytte eller omsette det store mangfold av sorter som ikke er godkjent gjennom dette regelverket.

Rettigheter fører til bedre inntjening


Foto: Utviklingsfondet

Forskningsprosjektet har pågått siden 2007 og omfatter blant annet analyser i en rekke land, og identifisering av beste praksis.

– Bedre rettigheter styrker fattige bønders evne til å livnære seg. Vi ser på hvordan enkelte lokalsamfunn har klart å ta tak i disse utfordringene, og forsøker å forstå hvilke faktorer som var avgjørende for å lykkes, sier Andersen.

Forskerne har besøkt lokalsamfunn i blant annet Nepal, Filippinene og Peru, og har gjennom samarbeidspartnere i Etiopia, Syria, Zimbabwe og Mali samlet informasjon.

– En av suksesshistoriene er fra landsbyer i Nepal, der befolkningen har funnet nye måter å utvikle og bruke mangfoldet av «gamle» sorter på. Dette har ført til bedre inntjening for bøndene, forklarer Andersen.

Nå jobber hun med å ferdigstille en bok som skal presentere de forskjellige suksesshistoriene.

Verden trenger mangfold

Bønders rettigheter til å forvalte frø er ikke bare viktige for å redusere fattigdom, men også for å opprettholde det biologiske mangfoldet i landbrukssorter og dermed matsikkerheten i verden.

– Bønder trenger å bytte frø seg i mellom for å kunne bevare og videreutvikle biodiversiteten, hevder Andersen. 

– Det er ikke nok å ha genbanker. Artene må dyrkes og leve videre for ikke å miste egenskapene sine. I tillegg er det knyttet mye kunnskap til sortene og bøndenes arbeid.

Derfor er hun opptatt av at lovverket blir slik at bøndene belønnes for dette bidraget, slik det er nedfelt i Plantetraktaten.

– Sortsmangfoldet er grunnlaget for den globale matsikkerheten og for all matproduksjon i verden. Bøndenes rettigheter er essensielle både for bevaring og bærekraftig bruk av det globale sortsmangfoldet, understreker Andersen.

Jobber for å endre regler


Regine Andersen. Foto: Karin Totland

I Norge har forskerne nylig fått gjennomslag for at regelverket ble myket opp.

– Siden 30. april i år er det tillatt for norske bønder å bytte og selge frø av blant annet gamle sorter seg i mellom når dette ikke foregår kommersielt, sier Andersen.

– I Europa er dette ikke tillatt, og bare sorter som er godkjent av regelverket kan selges gjennom offisielt godkjente såvareforretninger.

Andersen forklarer at ingen av de norske aktørene ønsker strenge begrensninger på dette området, men at vi er forpliktet til å følge EU, siden det er omfattet av EØS.

Lenke:

Forskningsrådets program Norge – Global partner (NORGLOBAL)  

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Siste fra forskningsmiljøene

NTNU

Skriftstørrelsen har mest å si for at svaksynte skal klare å lese tekst på papir. Men skriften trenger ikke være veldig stor.

SINTEF

Personbasert demensomsorg går ut på at demente blir tatt med på aktiviteter som de har holdt på med tidligere. Veilederne er folk som har vært ute av arbeidslivet.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Det er viktig å ha med seg følelsene som profesjonell sykepleier, mener studentene i en ny studie. Legestudenter derimot opplever det annerledes.

Siste fra forskningsmiljøene

Universitetet i Oslo

Det er land som Belgia, Danmark, Norge og Sverige gode eksempler på, sier økonomiprofessor Kalle Moene.

Universitetet i Bergen
Podcast:

Vi kan gjøre svært gode moralske valg uten å ha sterk medfølelse og empati, mener psykologiprofessor. Hør han snakke om hvor spaltet vi mennesker egentlig er. 

Universitetet i Oslo

Et museforsøk ga en klar sammenheng mellom oksygenmangel og forstyrrelser i dannelsen av nye tenner. Men gjelder dette også for mennesketenner?

Nå har matematikere funnet forklaringen på hvorfor Kiel-fergen og andre store cruiseskip skaper en meterhøy bølge langs land – foran skipene.

Spør en forsker:

Hvis du er kvinne, har du kanskje opplevd at menn fester blikket litt lenger sørover enn du trives med. Er du mann, vet du nok at det kan være vanskelig å ta blikket fra en dyp utringning. Men hvorfor er kvinners forparti så magisk?

Det er større sosiale helseforskjeller i Norge enn i mange andre europeiske land, ifølge Folkehelseinstituttet.

Forskeren forteller:

Vi vet veldig mye om hvem som kommer tilbake til arbeid etter å ha blitt behandlet for kreft. Men vi vet alt for lite om hvordan de gjør det.