Mat

Norske forskere har funnet ut at femåringer som fikk lite vitamin B12 som spedbarn har større vansker med å løse ulike språk- og talloppgaver, samt oppfatte andre barns følelser.

Ny studie:

– Tidlig overnattingssamvær bidrar til regelmessig kontakt mellom far og barn, noe som er bra for barns utvikling, sier professor Frode Thuen. 

Episoder med svimmelhet og ørhet som middelaldrende kan være et tidlig forvarsel om demens i alderdommen.

– Først tror du at du skal dø, deretter ønsker du at du skal dø, forteller matforsker om en av bakteriene hun har plukket ut.

Ris og drikkevann inneholder uorganisk arsen, som er klassifisert som kreftfremkallende for mennesker. Men hvor farlig er det egentlig? Svaret er ikke helt enkelt.