Marinbiologi

Forskningsfartøyet Seisma har nylig trålet skjærgården i Møre og Romsdal for å finne skjellsand.

Algeoppblomstringen rundt Svalbard er kjempeviktig for livet i havet. Men det er veldig vanskelig å spå når, hvor og hvordan den kommer. I år traff forskerne innertier.

Nordens største algesamling ligger midt på Blindern. Algene kan brukes til alt fra mer miljøvennlig fiskefôr til nye medisiner.

Etter forslag fra forskning.no har Artsdatabanken godkjent maritkrabbe som populærnavn for krabbearten Chaceon maritae. Til ære for marinbiolog Marit E. Christiansen.