Likestilling

Noen kvinner løper for å komme seg vekk fra familien.

I noen svenske barnehager kalles barna «hen» og ikke hun og ham. Nå har forskere undersøkt om det gjør barna mer utradisjonelle. 

skilsmisse-historie

I historien om skilsmisser kan vi få kunnskap om hvor grensen gikk for det å tukte kone og barn, og samfunnets idealer for samliv mellom ektefeller.