Ledelse og organisasjon

Færre enn én av ti nordiske ledere vil stole på råd fra intelligente maskiner i viktige beslutninger. De er verdens mest skeptiske i synet på kunstig intelligens.

Mellomledere blir utsatt for etiske dilemma og følelsesmessige belastninger oftere enn toppledere. For å trives, trenger de rom for å lufte egne følelser.

Professor Jan Helge Solbakk er opprørt etter å ha lest dommen som frifinner OUS for anklagene om represalier mot en ung forsker. Også professoren refses i dommen.

Oppdrettsnæringen vokser raskt over hele verden. Men når en næring vokser så fort, hvordan kan vi da sikre at næringen drives på en bærekraftig måte?