Ledelse og organisasjon

Forskningsdagene:

Prestasjonslønn kan virke mot sin hensikt. Ros, anerkjennelse og tillit kan være like motiverende, viser forskning.

Museumsdirektør Tone Lindheims notater om ansattes innsats og evner er spredt på Naturhistorisk museum. Saken håndteres nå av universitetsledelsen.

Forskere har funnet ut hva som faktisk gjør at folk og bedrifter stoler på hverandre.

Podcast:

Alle organisasjoner blir til slutt til tyranniske enmannsvelder, ifølge Oligarkiets jernlov. Men gjelder det alt fra rockeband til politiske partier? Hør podcasten.