Landbruk

Fra SINTEF

Dersom 4000 norske gårder og gartnerier lager biokull og blander det i jorda, kan utslippene fra landbrukssektoren halveres.

Fra NIBIO

Ny forskning viser at biokull kan lages på langt lavere temperaturer enn det som er vanlig praksis. Det sparer både miljø og penger. 

Plantevernmidler skader ikke bare barn gjennom den maten de spiser. Skaden kan skje allerede i mors liv.

Å tilsette finmalt marmor i husdyrgjødsel er bra for både jord og planter, sier forsker.

Hestekastanjemøllen er ny i Norge. Men andre sommerfugler forsvinner eller er truet av moderne landbruk.