Land og regioner

Uvanlig høye temperaturer i Arktis har ført til kaldere vinter og vår lenger sør – noe som har gitt dårligere avlinger i sentrale deler av Canada og USA.

Stadig flere bakterier har klart å bli immune mot antibiotika. I mange turistland som Hellas, Italia og Thailand bør du være nøye på hygienen for å unngå smitte. Lungebetennelse og blodforgiftning er infeksjoner du risikerer. 

På 1990-tallet gjorde Sysselmannen på Svalbard tiltak mot opptining av permafrost rundt kulturminner på Svalbard. Har det fungert?