Kulturlandskap

For første gang vet vi hva slags landskap vi har i Norge. Det håper forskere at skal sette en stopper for kranglingen om hva som er et spesielt landskap. Men Naturvernforbundet varsler fortsatt kamp.

Fra NIBIO

95 prosent av Norge er utmark og nesten halvparten er egna som husdyrbeite, viser ny kartlegging.

De gikk fra hybel til 300 mål tomt. I dag har de skapt sine egne arbeidsplasser og skal lære andre å leve i pakt med naturen. 

Det er rom for vekst og utbygging også i et historisk bymiljø, mener byplanleggere fra NIKU.