Kulturhistorie

Ulovlig handel med kulturgjenstander kan finansiere terror. – Fagfolk må si nei til å vurdere gjenstander de ikke vet hvor kommer fra, sier forsker.

– Det at vi nå finner flere felter viser at bergkunsten kanskje er vanligere enn vi tidligere har trodd og at den også er mer knyttet til boplasser, sier Jan Magne Gjerde som oppdaget figurene.

Hvorfor har steinalderfolk brukt time etter time på å risse inn soler, åkre og edderkoppspinn på små steiner?

Nå er en av vikingtidens største konger rekonstruert.

Krigsmonumenter og statuer i USAs sørstater har lenge skapt splid blant amerikanere. - Vi må skjønne hva monumentene står for hvis vi skal forstå hva som skjer i sørstatene i dag, sier forsker.