Kulturhistorie

Fra NTNU

For et par hundreår siden var det i menuetten mannfolk fikk vist fram ferdigheter og styrke. Det gjaldt også for norske og velstående unge menn.

Den mest populære musikken har gått gjennom noen store endringer de siste 30 årene, men på hvilken måte?

Mange tusen bilete av folkegrupper i Mongolia blei funne i fem Amerika-koffertar på Kolbotn i fjor. No har Kulturhistorisk museum ved UiO overtatt samlinga.