Kulturhistorie

Skjoldmuren er populær i tv-serier og i filmer om vikinger. Men viking-skjoldmuren er antagelig en stor misforståelse, mener dansk arkeolog.

Fra NTNU

For et par hundreår siden var det i menuetten mannfolk fikk vist fram ferdigheter og styrke. Det gjaldt også for norske og velstående unge menn.

Den mest populære musikken har gått gjennom noen store endringer de siste 30 årene, men på hvilken måte?