Kultur

NIKAB-DEBATTEN

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, ser ikke forbud som et virkemiddel. Det går fram av UiO-rektorens respons på professor-oppropet.

Sovjetunionens oppskyting av Sputnik 1-satellitten for 60 år siden markerte startskuddet på romkappløpet mellom Moskva og Washington.

Sovjetunionens oppskyting av Sputnik 1-satellitten for 60 år siden markerte startskuddet på romkappløpet mellom Moskva og Washington.