Kriminalitet

Når man vil forebygge gjengbråk, er boksing og pusteøvelser veien frem. Internasjonal ekspert fremhever program i Danmark som det beste han har sett til å få folk ut av gjengmiljøet.

Betjentene har mulighet til å gjøre opp mindre straffbare handlinger på stedet. Da er de ofte opptatt av lovovertrederen skal lære av sine feil.

 Vi ser dårlig, legger til og tror vi husker bedre enn vi gjør. 

Landet har verdens eldste befolkning. Overraskende mange stjeler og begår andre forbrytelser på sine eldre dager.