USAs våpeneksport øker stadig. Amerikanerne eksporterer imidlertid ikke jagerflyet på bildet, en F-22 Raptor, på grunn av et behov for å beskytte den avanserte teknologien i flyet.

USA fyller opp Midtøsten med våpen

En tredel av alle våpen som eksporteres, er amerikanske. Nesten halvparten av de amerikanske våpnene ender opp i Midtøsten, viser en ny rapport fra det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI,

22.2 2016 10:35

– USA har en uttalt ambisjon om å øke sin eksport, sier Aude Fleurant ved fredsforskningsinstituttet i forbindelse med lanseringen av SIPRI-rapporten mandag.

Mens regional spenning og konflikter tiltar i styrke i flere deler av verden, eksporterer USA våpen til 96 land.

Saudi-Arabia er det landet USA selger flest våpen til, noe som i årevis er blitt kritisert av menneskerettighetsgrupper og andre organisasjoner.

Alliansebygging

Men det er helt andre hensyn enn menneskerettigheter som former USAs våpeneksport, påpeker Fleurant.

– Jeg sier ikke at USA ikke bryr seg om menneskerettigheter, men eksporten avgjøres av helt andre årsaker. Hovedvekten legges snarere på å alliansebygging, regional maktbalanse og militært nærvær. Jeg vet at USA har nærmet seg de østasiatiske landene, for eksempel Japan og Sør-Korea, samt land i Øst-Europa, særlig Polen, sier Fleurant, som er direktør for SIPRIs forskningsprogram for våpen og militære utgifter.

Arabiske våpenfabrikker

I Jemen bruker en militærallianse ledet av Saudi-Arabia avanserte våpen fra USA og Europa i sin krigføring, ifølge Pieter Wezeman i SIPRI.

Krigen har kostet flere tusen sivile mennesker livet siden Saudi-Arabia på vegne av regjeringen startet en massiv luftkrig mot lokale Houthi-opprørere i fjor vår.

Både Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater ønsker nå å bygge egne våpenfabrikker og inngå lisensavtaler for å starte egen produksjon av våpen, opplyser Fleurant.

Mens USAs eksport av store våpen økte 27 prosent i perioden 2011-2015, sammenlignet med perioden 2006-2010, var Russlands økning i samme tidsrom på 28 prosent.

Russland leverer våpen til 50 land og opprørere i Ukraina, påpekes det i rapporten, og India er største mottaker av russiske våpen. Kina mottar 11 prosent av den russiske våpeneksporten.

Kina satser

Samtidig har Kina fra perioden 2006-2010 til 2011-2015 økt sin våpeneksport med 88 prosent. Kinas andel av den globale våpeneksporten har dermed økt fra 3,6 prosent til 5,9 prosent. Kina leverer våpen til 37 land, i all hovedsak i Asia og Oseania.

– Kina er fortsatt ikke klar til å selge avanserte våpen som USA tilbyr på et internasjonalt nivå, sier Fleurant.

Hun tilføyer at det er svært vanskelig for SIPRI å få innblikk i hvor mye Kina tjener på sin våpenhandel. Forskerne har heller ikke klart å finne ut hva det koster å produsere våpen i Kina.

– Kina har samme strategi som USA og bruker militær eksport for å knytte bånd til land der de har interesser, forklarer hun.

Europa

I Europa er det Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Spania og Italia som utgjør de største leverandørene av våpen til verdensmarkedet. Til sammen står disse fem landene for 21 prosent av den globale våpeneksporten i perioden 2011-2015.

Norge står ikke oppført på SIPRIs liste over verdens største våpeneksportører, men ifølge Comtrade, FNs statistiske database fro utenrikshandel, var Norge i 2015 verdens tiende største våpeneksportør.

Norge eksporterte ifølge Statistisk sentralbyrå våpen for 2,4 milliarder kroner, en økning på 600 millioner kroner fra året før. Mesteparten av de norske våpnene ble solgt til andre NATO-land.

SIPRIs rapport som ble lagt fram mandag oppgir ikke verdi på våpeneksporten for perioden 2011-2015, men i slutten av desember oppga SIPRI at det for 2015 isolert ble omsatt våpen og militært utstyr for 3.400 milliarder kroner. Til sammenligning var det norske brutto nasjonalproduktet for 2015 på 2624 milliarder kroner.

Annonse

Fakta om våpeneksport i verden

  • Handelen med våpen og militært utstyr økte med 14 prosent i perioden 2011-2015, sammenlignet med perioden 2006-2010.
  • USA sto i årene 2011-2015 for 33 prosent av verdens våpeneksport.
  • Russland følger på andreplass med 25 prosent.
  • Kinas våpeneksport utgjorde i samme periode 5,9 prosent, Frankrikes andel var 5,6 prosent og Tysklands eksport utgjorde 4,7 prosent av den totale våpeneksporten.
  • 41 prosent av USAs våpeneksport går til Midtøsten.
  • Saudi-Arabia er USAs største enkeltkunde og mottar 9,7 prosent av landets våpeneksport.
  • 9,1 prosent av USAs våpeneksport går til De forente arabiske emirater, og Tyrkia følger etter med 6,6 prosent.
  • I perioden 2006 til 2010 økte Saudi-Arabia og Qatar sin våpenimport med henholdsvis 275 og 279 prosent. (Kilde: SIPRI/NTB)
Emneord

Saker fra våre eiere

KS FoU

Å vende tilbake til jobben du ble sykemeldt fra er ikke alltid en god løsning. I stedet kan svaret være å bytte jobb.

Universitetet i Oslo

En studie av erfarne psykoterapeuters liv og lære har blitt omgjort til et teaterstykke.

Universitetet i Agder

Den nye metoden gjør at kranene holder seg helt i ro, noe som er en fordel under laste- og losseoperasjoner på oljerigger.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Stavanger

Bedrifter som ansetter innvandrere, samarbeider mer internasjonalt og er mer innovative, ifølge forsker.

NTNU

Hvis det er for lite av kjøtt, melk eller egg på gravides matfat, øker sjansen for å få i seg for lite B12. Da er det også større sjanse for å føde for tidlig, viser ny forskning.

Norges Handelshøyskole

Dersom en ansatt får en bonus ut ifra flaks og ikke ferdigheter, er det urettferdig, mener nordmenn. Amerikanerne synes det er helt greit.

For et drøyt år siden skrev to amerikanske samfunnsøkonomer en oppsiktsvekkende forskningsartikkel om noe ingen hadde oppdaget før. 

Alkohol dreper og skader og gir oss skallebank. Hvorfor er menneskets historie likevel full av fyll?

Borgerkrigen i Syria fikk skylden for den digre sand- og støvskyen av flere forskjellige medier. En amerikansk forskergruppe mener den har en mer naturlig årsak.

Podcast:

Verdensledere er konstant urolig for hva Trump skulle komme til å buse ut med på Twitter. Hva kan de politiske konsekvensene bli? Og vil Twitter overleve Trump?