Kreft

Pasienter med tykk- og endetarmskreft med spredning til leveren levde lenger da de fikk transplantert inn ny lever.

Ved å ta prøver fra neseslimhinnen har forskere avdekket lungekreft. På sikt kan dette bli en enklere, billigere og mindre farlig måte å finne ut om man har denne krefttypen.

Det norske helsevesenet skal ha lik behandling for alle. Men bedre diagnostikk og behandling har kommet kvinner med høy utdanning mest til gode, mener forsker.

Hvilke bakterier du har i tarmen kan avgjøre om du overlever kreft. Pasienter med føflekkreft som fikk antibiotikakur først, levde mye kortere enn de som ikke fikk antibiotika før immunterapi, viser forskning.

Forskeren forteller:

Ein gamal medisin kan auke effekten av strålebehandling på hjernekreft.