Kreft

Sveitsiske forskere mener det ikke lenger bør være tvil om at radon også øker risikoen for dødelig hudkreft. I Norge er det anslått at radon fra før er medvirkende årsak til 300 lungekreft-dødsfall hvert år. 

antibiotikaresistens

Kreftpasienter risikerer å dø av infeksjoner når motstandsdyktige bakterier brer om seg. Kreftforeningen går nå til kamp mot unødvendig antibiotikabruk.

Østrogen mot hjerteinfarkt og tarmkreft:

Kvinner får økt risiko for hjerteinfarkt etter overgangsalderen fordi østrogennivået synker. Flere kan trygt ta hormontilskudd, men mediene har skapt en unødvendig frykt, sier professor.

Den nye teknologien kan redde liv ved at kreftbehandlingen raskt blir tilpasset hver enkelt pasient.

I et nytt eksperiment fikk de som spiste nøtter sjeldnere tilbakefall enn de som ikke spiste nøtter.