Kreft

Rødt kjøtt ses på som en risikofaktor for tykktarmkreft. Men hvitt kjøtt ga like mye tykktarmkreft som rødt kjøtt i en ny musestudie. Mus som spiste mye karbohydrater, og ikke noe kjøtt eller fisk, fikk mest kreft.

Danske forskere har utviklet en enkel urinprøve som kan finne prostatakreft.

Forskere fra Sør-Korea har genmanipulert salmonellabakterier slik at de angriper kreftsvulster. Danske forskere er dypt imponert.

Tallet på krefttilfeller hos barn har økt med 13 prosent globalt, viser statistikken. Årsaken kan være at man har blitt flinkere til å påvise kreft, tror FN.

Kreftsykdom har mange årsaker, og nå viser en studie at uflaks kan være den viktigste. Helt tilfeldige feil under celledeling forårsaker nemlig mesteparten av de mutasjonene som fører til kreft.