Veterinærinstituttet får ny leder i dag

1.2 2017 09:47

gaute_lenvik_foto_eivind_rohne.jpg

Gaute Lenvik tiltrer som ny administrerende direktør ved Veterinærinstituttet i dag, 1. februar.

I dag tiltrer Gaute Lenvik (46) som ny administrerende direktør ved Veterinærinstituttet. Lenvik kommer fra stillingen som direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke.

– Bioøkonomien byr på store vekstmuligheter for Norge. En forutsetning for dette er god helse og dyrevelferd, noe vi lett tar for gitt her i landet. Et godt og kompetent Veterinærinstitutt er viktig for å bevare den gode helsetilstanden vi har i Norge, mener Gaute Lenvik.

Gaute Lenvik har tidligere vært administrerende direktør i NHO Mat og Landbruk og i NHO Mat og Bio før han kom til sin nåværende stilling i NHO Mat og Drikke. Før dette var Lenvik ansatt som avdelingsdirektør og konstituert ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet med ansvar for forsknings-, innovasjons- og regionalpolitikken. Her var han sentral i omstillingen av instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren innen mat- og veterinærfagene.

– Nå ser jeg fram å ta fatt på oppgave og bli enda bedre kjent med Veterinærinstituttet som jeg tidligere har fulgt fra utsiden. Jeg har stor respekt for den kompetansen som finnes i organisasjonen og den nøkkelrollen instituttet har innen helse- og velferdsutfordringer for fisk, dyr, menneske og miljø, sier Lenvik.

Han legger til at flyttingen til Ås i 2019 blir et stort løft som vil gi et fantastisk utgangspunkt for det fremtidige arbeidet. 

Annonse

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Et nytt åpenhetsinitiativ vil få forskere til å publisere dataene bak forskningsartikler. Nå nekter en av aktivistene å gi fagfellevurdering til en artikkel som ikke innfrir åpenhetskravet.