Veterinærinstituttet får ny leder i dag

1.2 2017 09:47

gaute_lenvik_foto_eivind_rohne.jpg

Gaute Lenvik tiltrer som ny administrerende direktør ved Veterinærinstituttet i dag, 1. februar.

I dag tiltrer Gaute Lenvik (46) som ny administrerende direktør ved Veterinærinstituttet. Lenvik kommer fra stillingen som direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke.

– Bioøkonomien byr på store vekstmuligheter for Norge. En forutsetning for dette er god helse og dyrevelferd, noe vi lett tar for gitt her i landet. Et godt og kompetent Veterinærinstitutt er viktig for å bevare den gode helsetilstanden vi har i Norge, mener Gaute Lenvik.

Gaute Lenvik har tidligere vært administrerende direktør i NHO Mat og Landbruk og i NHO Mat og Bio før han kom til sin nåværende stilling i NHO Mat og Drikke. Før dette var Lenvik ansatt som avdelingsdirektør og konstituert ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet med ansvar for forsknings-, innovasjons- og regionalpolitikken. Her var han sentral i omstillingen av instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren innen mat- og veterinærfagene.

– Nå ser jeg fram å ta fatt på oppgave og bli enda bedre kjent med Veterinærinstituttet som jeg tidligere har fulgt fra utsiden. Jeg har stor respekt for den kompetansen som finnes i organisasjonen og den nøkkelrollen instituttet har innen helse- og velferdsutfordringer for fisk, dyr, menneske og miljø, sier Lenvik.

Han legger til at flyttingen til Ås i 2019 blir et stort løft som vil gi et fantastisk utgangspunkt for det fremtidige arbeidet. 

Annonse

Saker fra våre eiere

Norges forskningsråd

Boligpriser og boliglån er blitt noe av det viktigste i mange nordmenns liv. Nå bruker mange boliglån til å finansiere forbruket sitt.

Universitetet i Oslo

Er du usikker på hvorfor du er så tørr i munnen? Nå har forskere funnet en metode som på sikt kan gjøre det enklere å diagnostisere Sjögrens syndrom.

NTNU

På sikt kan disse småfeilene brukes til vår fordel. 

Saker fra våre eiere

NIBIO

Globalt blir det i dag avla nesten 700 insektartar og mange stadar er insekt brukt som fôr og menneskemat. No ser forskarar på storskalaproduksjon i Noreg.

Universitetet i Stavanger

En masteroppgave viser at en fornybar energiløsning med vind og sol på fiskeoppdrettsanlegg kan halvere utslippene, samtidig som det er mer lønnsomt.

SINTEF

Oppbevaring av trykkluft i nedstengte tunneler og gruver kan bli en av framtidas former for energilagring.

Internasjonalt orienterte institutter kommer svært godt ut, mens de regionale ligger på bunnen i en evaluering av de 22 samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene i Norge.

Podcast:

Er det arv eller miljø som former hvem vi er som mennesker? For å finne ut det, ser forskerne på tvillinger.