Nytt fra akademia

Skal gjøre eldre bedre rustet mot kreftbehandling

16.2 2017 14:32

sp6e2e8e.jpg

Forskere vil utvikle en omsorgsplan som kan gi eldre pasienter bedre livskvalitet og funksjon under strålebehandling.

Andelen eldre øker, og andelen eldre med kreft øker tilsvarende. Har det norske helsevesenet forberedt seg godt nok i møtet med de særskilte behovene eldre med kreft har? Det ønsker en ny studie i Sykehuset Innlandet å finne svaret på.

– Kreft er en alderssykdom, og over halvparten av alle krefttilfeller forekommer hos pasienter over 70 år. Derfor trenger vi ny kunnskap om hvordan vi skal møte disse pasientene, som ofte har andre og mer komplekse behov enn yngre pasienter med kreft.

Det sier Marit Slaaen Jordhøy, overlege og professor i onkologi ved Hamar sykehus i Sykehuset Innlandet. Hun er prosjektleder for en ny studie som starter i vinteren 2017, og som er et samarbeidsprosjekt mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Kartlegge livskvaliteten

Forskerne bak studien «Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling» skal utvikle, og deretter teste, en systematisk støtte og omsorgsplan som kan gi eldre pasienter bedre livskvalitet og funksjon i forløpet av strålebehandling, og redusere behovet for offentlig hjelp.

Målet er å kartlegge sårbarhet hos eldre med kreft, og hvordan deres livskvalitet påvirkes av kreftbehandlingen, slik at man kan iverksette støttetiltak for best mulig behandling, for eksempel ernæring.

– Eldre med aldersrelaterte problemer tåler kreftbehandlingen dårligere. Det er viktig å kunne identifisere de pasientene som har økt risiko for å oppleve dårligere livskvalitet og funksjon som følge av behandlingen, slik at målrettede tiltak kan iverksettes for å redusere risikoen, forklarer hun.

46 kommuner invitert

Alle de 46 kommunene i Hedmark og Oppland er invitert til å delta i studien, som utgår fra Stråleterapienheten ved Gjøvik sykehus.

– Vi vil først undersøke hvilke behov eldre har før, under og etter strålebehandling. Dette vil bli gjort gjennom en kartlegging av aldersrelaterte problemer som funksjon, evne til å utføre dagligdagse aktiviteter, ernæringssituasjon, bruk av medisiner og eventuelle andre sykdommer de har. Alle disse faktorene spiller inn i behandlingen av den eldre pasienten. De fleste kliniske studier har hittil vært utført på yngre pasienter og dermed er kreftbehandlingen tilpasset disse, mens eldre har andre forutsetninger, forklarer Jordhøy.

Kreftkoordinatorer og kontaktsykepleiere i «Nettverket for sykepleiere for alvorlig syke» vil være sentrale aktører i studien og utfører en systematisk geriatrisk kartlegging av pasienten.

– Geriatrisk vurdering etterfulgt av tilpassede tiltak har i andre sammenhenger, for eksempel for hoftebruddspasienter, vist seg å bedre funksjonen og reduserer behovet for offentlig hjelp og sykehjemsopphold. Hvis vi sammen med aktører fra kommunene kan finne fram til gjennomførbare, effektive kartleggingsmetoder og intervensjon, er det grunn til å tro at det samme kan oppnås for eldre kreftpasienter, sier Jordhøy.

Annonse

Saker fra våre eiere

Norges forskningsråd

Boligpriser og boliglån er blitt noe av det viktigste i mange nordmenns liv. Nå bruker mange boliglån til å finansiere forbruket sitt.

Universitetet i Oslo

Er du usikker på hvorfor du er så tørr i munnen? Nå har forskere funnet en metode som på sikt kan gjøre det enklere å diagnostisere Sjögrens syndrom.

NTNU

På sikt kan disse småfeilene brukes til vår fordel. 

Saker fra våre eiere

NIBIO

Globalt blir det i dag avla nesten 700 insektartar og mange stadar er insekt brukt som fôr og menneskemat. No ser forskarar på storskalaproduksjon i Noreg.

Universitetet i Stavanger

En masteroppgave viser at en fornybar energiløsning med vind og sol på fiskeoppdrettsanlegg kan halvere utslippene, samtidig som det er mer lønnsomt.

SINTEF

Oppbevaring av trykkluft i nedstengte tunneler og gruver kan bli en av framtidas former for energilagring.