Nytt fra akademia

Skal gjøre eldre bedre rustet mot kreftbehandling

16.2 2017 14:32

sp6e2e8e.jpg

Forskere vil utvikle en omsorgsplan som kan gi eldre pasienter bedre livskvalitet og funksjon under strålebehandling.

Andelen eldre øker, og andelen eldre med kreft øker tilsvarende. Har det norske helsevesenet forberedt seg godt nok i møtet med de særskilte behovene eldre med kreft har? Det ønsker en ny studie i Sykehuset Innlandet å finne svaret på.

– Kreft er en alderssykdom, og over halvparten av alle krefttilfeller forekommer hos pasienter over 70 år. Derfor trenger vi ny kunnskap om hvordan vi skal møte disse pasientene, som ofte har andre og mer komplekse behov enn yngre pasienter med kreft.

Det sier Marit Slaaen Jordhøy, overlege og professor i onkologi ved Hamar sykehus i Sykehuset Innlandet. Hun er prosjektleder for en ny studie som starter i vinteren 2017, og som er et samarbeidsprosjekt mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Kartlegge livskvaliteten

Forskerne bak studien «Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling» skal utvikle, og deretter teste, en systematisk støtte og omsorgsplan som kan gi eldre pasienter bedre livskvalitet og funksjon i forløpet av strålebehandling, og redusere behovet for offentlig hjelp.

Målet er å kartlegge sårbarhet hos eldre med kreft, og hvordan deres livskvalitet påvirkes av kreftbehandlingen, slik at man kan iverksette støttetiltak for best mulig behandling, for eksempel ernæring.

– Eldre med aldersrelaterte problemer tåler kreftbehandlingen dårligere. Det er viktig å kunne identifisere de pasientene som har økt risiko for å oppleve dårligere livskvalitet og funksjon som følge av behandlingen, slik at målrettede tiltak kan iverksettes for å redusere risikoen, forklarer hun.

46 kommuner invitert

Alle de 46 kommunene i Hedmark og Oppland er invitert til å delta i studien, som utgår fra Stråleterapienheten ved Gjøvik sykehus.

– Vi vil først undersøke hvilke behov eldre har før, under og etter strålebehandling. Dette vil bli gjort gjennom en kartlegging av aldersrelaterte problemer som funksjon, evne til å utføre dagligdagse aktiviteter, ernæringssituasjon, bruk av medisiner og eventuelle andre sykdommer de har. Alle disse faktorene spiller inn i behandlingen av den eldre pasienten. De fleste kliniske studier har hittil vært utført på yngre pasienter og dermed er kreftbehandlingen tilpasset disse, mens eldre har andre forutsetninger, forklarer Jordhøy.

Kreftkoordinatorer og kontaktsykepleiere i «Nettverket for sykepleiere for alvorlig syke» vil være sentrale aktører i studien og utfører en systematisk geriatrisk kartlegging av pasienten.

– Geriatrisk vurdering etterfulgt av tilpassede tiltak har i andre sammenhenger, for eksempel for hoftebruddspasienter, vist seg å bedre funksjonen og reduserer behovet for offentlig hjelp og sykehjemsopphold. Hvis vi sammen med aktører fra kommunene kan finne fram til gjennomførbare, effektive kartleggingsmetoder og intervensjon, er det grunn til å tro at det samme kan oppnås for eldre kreftpasienter, sier Jordhøy.

Annonse

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Forskningen inngår i regjeringens nye hjernehelsestrategi.

Dermed er tallet oppe i 61. Men fortsatt er det mye som gjenstår for å forstå autismediagnosen.