Nytt fra akademia

Per Ottar Seglen får Kong Olav Vs kreftforskningspris

6.3 2017 16:24

per_o_seglen.jpg

Professor Per Ottar Seglen får pris for kreftforskningen sin fra Kreftforeningen, her ved generalsekretær Anne Lise Ryel.

Professor Per Ottar Seglen ved Universitetet i Oslo tildeles Kong Olav Vs kreftforskningspris 2017. Prisen er på én million kroner.

Prisen blir overrakt av kong Harald på vegne av Kreftforeningen i Oslo 6. juni, melder Kreftforeningen.

Seglen er i dag forsker ved Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) ved Universitetet i Oslo, og får prisen for sin banebrytende innsats innen kreftforskning.

Seglen har forsket på autofagi og dens rolle i kreftutvikling. Autofagi er cellens eget system for søppelsortering og resirkuleringer, og sørger for at cellen holdes i balanse og at cellens farlige avfall blir fjernet for å hindre blant annet kreftutvikling.

– Jeg ser prisen som en viktig anerkjennelse av den store betydningen av medisinsk grunnforskning. Grunnleggende kunnskap om en viktig vekstregulerende prosess som autofagi vil forhåpentligvis kunne gi oss nye kreftmedisiner som stopper kreftcellevekst, sier Seglen.

Kreftforskningsprisen deles ut av Kreftforeningen til forskere som har utmerket seg gjennom flere års innsats for et bedre liv for svært mange mennesker.

(NTB)

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Forskningen inngår i regjeringens nye hjernehelsestrategi.

Dermed er tallet oppe i 61. Men fortsatt er det mye som gjenstår for å forstå autismediagnosen.