Nytt fra akademia

Nytt magasin fra Framsenteret om vegetasjonen på Svalbard

14.3 2017 09:42

dscf5900.jpg

I tillegg til en rekke artikler om det grønne Arktis inneholder magasinet Fram Forum artikler blant annet om forskning på dyr, miljøgifter, matsikkerhet, fiskeri og hav, is, og sikkerhet i nordområdene.

Hvordan endrer klimaendringene vegetasjonen på Svalbard? Hvilken betydning har endringene for folk som lever i og av naturen i nordområdene?

Det grønne Arktis er et av teamene for Framsenterets magasin Fram Forum 2017.

Uttrag fra en av artiklene i magasinet:

«Livet som plante på Svalbard er heftig for tiden. Vårforholdene både sommer og vinter varierer mer enn før. Somrene er varmere, men også våtere eller tørrere enn for noen tiår siden. Vintrene er ikke like kalde som før og det regner mer. Folk kommer i store og små flokker og lager tråkk og stier. Tusenvis av overvintrende reinsdyr og ryper og et kraftig økende antall trekkende kortnebbgås trenger maten sin. Mange av fuglefjellene der gjødsling tidligere dalet ned fra store sjøfuglkolonier er også i endring fordi bestandene reduseres»

Det engelskspråklige magasinet, som utgis av Framsenteret, inneholder nærmere 40 illustrerte artikler og reportasjer. Totalt har 58 forskere, forvaltere, formidlere og journalister bidratt med tekst, mens 46 har levert foto. 

Magasinet er fritt tilgjengelig online og også i et begrenset trykket opplag.

Annonse

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.