Nytt fra akademia

Ny utstilling ved UiT viser havis i endring

13.2 2017 12:20

dykker-i-polhavet-foto-peter-leopold-norsk-polarinstitutt.jpg

Havisen er ikke bare et levested for en myriade av dyr og alger som lever på og i isen. Den påvirker også livsforholdene for dyr og planter i havet under isen.

På Polarmuseet i Tromsø kan du nå dykke inn i en blå sfære. I utstillinga «Levende is» hører du blant annet lyden av is som bryter og hvalens vakre sang. Lydverket som omgir den visuelle utstillingen er laget av kunstneren Jana Winderen. Hun har vært med på tokt til Arktis for å gjøre lydopptak, og nå deler hun lyder som vi mennesker normalt ikke er i stand til å høre eller som er svært utilgjengelig for oss.

– Man tror det er så stille i Arktis, men det er det altså ikke, sier professor i arktisk og marin biologi ved UiT, Marit Reigstad, som er en av forskerne bak utstillingen.

Om vinteren ligger polarnatta over Polhavet, og isen vokser seg stor og tykk i den kalde og frosne verdenen som omkranser Nordpolen. I sommerhalvåret smelter mye av isen grunnet sollys og varmt vann fra sør.

Endringen fra mye og tykk flerårsis til et tynnere og mer sesongbasert isdekke skyldes i stor grad global oppvarming.


Paul Wassmann og Marit Reigstad er to av forskerne som står bak utstillingen «Levende is» på Polarmuseet i Tromsø. (Foto: Julia Brekmo)

 

Annonse

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.