Nytt fra akademia

Ny samisk lærerutdanning ved Nord universitet

3.2 2017 14:44

asbjorn_kolberg_trond_risto_nilssen_og_leiv_sem_-_foto_bjornar_leknes.jpg

Førstelektor Asbjørn Kolberg sammen med kollegaene Leiv Sem og Trond Risto Nilssen, som utgjør en egen forskningsgruppe ved Nord universitet, som har sørsamisk kultur og historie som sitt forskningsprosjekt.

6. februar er det hundre år siden det første samiske landsmøtet fant sted i Trondheim. Dette blir markert over hele landet, også ved Nord universitet. Nå har universitetet fått nasjonalt akademisk ansvar for sørsamisk og lulesamisk språk og historie i lærerutdanningen.

Nord universitet jobber nå med å kunne tilby en helt ny sørsamisk og lulesamisk lærerutdanning (mastergradsutdanning) fra og med høsten 2018. Et prosjekt Fylkesmannen i Nordland har bevilget penger til.

Førstelektor Asbjørn Kolberg, som er med i prosjektgruppa som jobber med den nye læreutdanningen, forteller at det er en kritisk mangel på sørsamiske og lulesamiske lærere i Norge.

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.