Nytt fra akademia

Ny pedagogikk gjør UiA-sykepleierne bedre

17.2 2017 10:29

dsc_8533.jpg

Nin Ingelin Festvåg (t.v.) og Martine Hov er sykepleierstudenter ved Universitetet i Agder.

Sykepleierstudenter ved UiA er blant de beste i landet. Det kommer fram etter at den samme prøven er gjennomført på alle landets 32 høgskoler og universiteter som tilbyr sykepleierutdannelse. 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) arrangerte den første nasjonale eksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi i desember 2016. Sensuren viser nå at sykepleierstudenter fra UiA i Kristiansand er fjerde best i landet, studentene fra Campus Grimstad er ellevte best. Bare NTNU og to andre utdanningsinstitusjoner ligger foran Campus Kristiansand. Begge UiA-campusene er bedre enn landsgjennomsnittet.

– Dette er gledelige resultater, men vi har også jobbet målbevisst for å hjelpe studentene til bedre gjennomføring og karakterer i anatomi, fysiologi og biokjemi, sier Jørn Hustad, universitetslektor ved UiAs sykepleierutdannelse.

UiA har 300 sykepleierstudenter fordelt på campusene i Grimstad og Kristiansand. Etter eksamenen i desember var landsgjennomsnittet 2,3 (skala fra 0 til 4). Campus Grimstad hadde 2,4, mens Kristiansand hadde 2,9 som snittkarakter. Strykprosenten på landsbasis var 22. Ved UiA Grimstad var strykprosenten 12 prosent og i Kristiansand 10.  

Nye opplegg

Sammen med universitetslektor Arne Leland har Hustad innført flere nye undervisningstiltak for at studentene skal få større læringsutbytte. Fellesnevneren for tiltakene er flere møter med studentene i mindre grupper og flere pensumrelevante oppgaver og innleveringer underveis.

– Vi har også gjort studentene kjent med Nokuts beskrivelser og krav til læringsutbytte for sykepleierstudenter. Slike tiltak virker skjerpende på studentene, og jevnt og godt arbeid med oppgaveinnleveringer og egenvurdering underveis gjør dem fortrolige med stoffet, sier Leland.

– Vi legger vekt på å motivere til egen innsats fra dag én, vi setter klare rammer og kommuniserer tydelige forventninger. Jeg tror klare rammer inspirerer de unge, og så har vi flere innleveringer og pensumrelevante arbeider fra september til selve eksamen i desember, sier Hustad.

Blant de nye tiltakene er også ansettelser av andreårsstudenter som jobber som studentassistenter for førsteårsstudentene.

Saker fra våre eiere

Norges forskningsråd

Boligpriser og boliglån er blitt noe av det viktigste i mange nordmenns liv. Nå bruker mange boliglån til å finansiere forbruket sitt.

Universitetet i Oslo

Er du usikker på hvorfor du er så tørr i munnen? Nå har forskere funnet en metode som på sikt kan gjøre det enklere å diagnostisere Sjögrens syndrom.

NTNU

På sikt kan disse småfeilene brukes til vår fordel. 

Saker fra våre eiere

NIBIO

Globalt blir det i dag avla nesten 700 insektartar og mange stadar er insekt brukt som fôr og menneskemat. No ser forskarar på storskalaproduksjon i Noreg.

Universitetet i Stavanger

En masteroppgave viser at en fornybar energiløsning med vind og sol på fiskeoppdrettsanlegg kan halvere utslippene, samtidig som det er mer lønnsomt.

SINTEF

Oppbevaring av trykkluft i nedstengte tunneler og gruver kan bli en av framtidas former for energilagring.