Nytt fra akademia

NIKU-forskere er gjesteredaktører for Journal of Urbanism

10.3 2017 14:59

development.jpg

 

Forskerne Joar Skrede og Grete Swensen fra  er gjesteredaktører for et spesialnummer av Journal of Urbanism og tar imot bidrag til vurdering. 

Spesialutgaven skal handle om forskning på sammenhenger og potensielle konflikter mellom urban transformasjon og urban kulturarv.

Mulige temaer kan være:

  • Bevaring av kulturhistoriske verdier i urbane vekstområder
  • Infill-arkitektur i historiske byområder
  • Case-studier av gode og/eller dårlige praksiser omhandlende kulturarv og fortetting
  • Bærekraftspørsmål (miljømessig, økonomisk, sosialt, kulturelt) med særlig vekt på kulturarvens rolle i bærekraftig byutvikling
  • Voksende byer, kulturarv og «resilience»
  • Fortetting og urban kulturarv: Offentlig deltakelse, styringsmodeller, involvering av interessenter og så videre.

Annonse

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Et nytt åpenhetsinitiativ vil få forskere til å publisere dataene bak forskningsartikler. Nå nekter en av aktivistene å gi fagfellevurdering til en artikkel som ikke innfrir åpenhetskravet.