Nytt fra akademia

Mari Sundli Tveit fortsetter som rektor ved NMBU

10.3 2017 10:54

nmbu-044635.jpg

Mari Sundli Tveit.

– Jeg er glad for at jeg får mulighet til å lede universitetet i neste periode, og for å få fortsette det arbeidet vi har satt i gang. Jeg har urokkelig tro på NMBU, på fagmiljøene våre og det vi skal bidra med i årene som kommer, sier Mari Sundli Tveit.

Sundli Tveit er 42 år. Hun har en doktorgrad innen landskapsplanlegging fra NMBU og har tidligere blant annet vært prorektor for utdanning ved NMBU. Hun har en rekke eksterne verv, blant annet som styremedlem i den europeiske universitetsorganisasjonen European University Association.

– Sundli Tveit har gjort en meget god jobb som rektor ved NMBU siden universitetet ble opprettet i 2014, og et enstemmig styre ønsker at hun fortsetter i fire nye år, sier styreleder Siri Hatlen.

Styret ved NMBU har i møte 9. mars enstemmig vedtatt å ansette Mari Sundli Tveit som rektor for fire nye år.

NMBU ble opprettet i 2014, da tidligere Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) ble fusjonert. Universitetet har 1700 ansatte og 5200 studenter. NMBUs visjon Kunnskap for livet uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

 

Annonse

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Et nytt åpenhetsinitiativ vil få forskere til å publisere dataene bak forskningsartikler. Nå nekter en av aktivistene å gi fagfellevurdering til en artikkel som ikke innfrir åpenhetskravet.