Nytt fra akademia

Forskning skal redusere marint avfall i Nordland

7.3 2017 12:44

saltavfall.jpg_content.jpg

Marint avfall er en betydelig problem langs Nordlandskysten.

I Nord-Norge stammer mer enn halvparten av marint avfall fra fiskerinæringen. Et nytt forskningsprosjekt tar tak i problemet.

Undersøkelser viser tydelig at marin forsøpling er et økende problem, også i Nordland. Prosjektet REMAFISK har som mål å vesentlig redusere avfallet fra fiskeflåten i fylket.

– Prosjektet er todelt. I den første delen skal forskerne intervjue kystfiskere for å kartlegge hvilke rutiner de har for marin avfallshåndtering og hvordan man kan unngå tap av fiskeredskaper. Her er Nordlands Fylkes Fiskarlag en viktig samarbeidspartner, forteller Marianne Karlsson ved Nordlandsforskning.

Nordlandsforskning leder prosjektet, i samarbeid med kompetansebedriften SALT i Svolvær.

Annonse

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Dette er den første store studien som samanliknar den laksearten vi har i norsk natur med norsk oppdrettslaks.

– Noen ganger «reparerte» økosystemet seg selv, mens andre ganger hadde tapet av arten en ytterligere negativ effekt, sier den danske forskeren bak studien.