Nytt fra akademia

Fafo arrangerer seminar om fagbrev og jobb i barnehage

14.2 2017 14:19

barne-ungdomsarbeider.jpg

Hvordan blir fagkompetansen til barne- og ungdomsarbeiderne brukt i hverdagen, i barnehager, skole og skolefritidsordning? spør Fafo-forskere.

«Alle» er enige om at fagbrev er bra. Men barne- og ungdomsarbeiderne ser ikke ut til å få brukt sin kompetanse fullt ut. Dette kommer fram i en ny rapport fra Fafo som presenteres på et frokostseminar onsdag 15. februar, som starter 08.30.

En spørreundersøkelse blant oppvekstsjefer i norske kommuner i 2015 viste bred enighet om at kvaliteten i tilbudet til barn og unge vil øke dersom flere ansatte får fagbrev. Hvordan brukes så fagkompetansen til barne- og ungdomsarbeiderne i hverdagen, i barnehager, skole og skolefritidsordning? 

Mye tyder på at barne- og ungdomsarbeideren er en underbrukt ressurs. Faget har et klart potensial for å etablere seg, og få en tydelig relevans for arbeid med barn og unge. Samtidig ser det ut som om det er langt fram før det kan sies at barne- og ungdomsarbeiderne får en sterk forankring. 

Det er opp til den enkelte barnehage og skole/SFO å definere arbeidsoppgavene. Og selv om fagarbeiderne får mer ansvar og blir møtt med større forventninger enn assistenter uten fagbrev, viser undersøkelsen at det blir gjort få organisatoriske endringer for å synliggjøre kompetansen.

Den nye rapporten “Gjør fagbrevet en forskjell? Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole” er skrevet på oppdrag fra Fagforbundet, og vil bli offentliggjort på seminardagen.

På seminaret vil Fafo-forskerne Mona Bråten og Anna Hagen Tønder presentere rapporten, og deretter blir det kommentarer ved: 

  • May-Britt Sundal, 1.nestleder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet
  • Katrine S. Teigen, Spesialrådgiver utdanning i KS
  • Hege Sevatdal, Seksjonssjef for barnehager, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune

Seminaret strømmes. Se direktesendingen på Fafo-tv

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Nordmenn har høy tillit til andre mennesker. Hvorfor det?

Polske arbeidere står alene, sårbare og maktesløse i Norge. Resultatet er ifølge en ny rapport at de behandles dårligere enn norske arbeidere ville akseptert.