Nytt fra akademia

Fafo arrangerer seminar om fagbrev og jobb i barnehage

14.2 2017 14:19

barne-ungdomsarbeider.jpg

Hvordan blir fagkompetansen til barne- og ungdomsarbeiderne brukt i hverdagen, i barnehager, skole og skolefritidsordning? spør Fafo-forskere.

«Alle» er enige om at fagbrev er bra. Men barne- og ungdomsarbeiderne ser ikke ut til å få brukt sin kompetanse fullt ut. Dette kommer fram i en ny rapport fra Fafo som presenteres på et frokostseminar onsdag 15. februar, som starter 08.30.

En spørreundersøkelse blant oppvekstsjefer i norske kommuner i 2015 viste bred enighet om at kvaliteten i tilbudet til barn og unge vil øke dersom flere ansatte får fagbrev. Hvordan brukes så fagkompetansen til barne- og ungdomsarbeiderne i hverdagen, i barnehager, skole og skolefritidsordning? 

Mye tyder på at barne- og ungdomsarbeideren er en underbrukt ressurs. Faget har et klart potensial for å etablere seg, og få en tydelig relevans for arbeid med barn og unge. Samtidig ser det ut som om det er langt fram før det kan sies at barne- og ungdomsarbeiderne får en sterk forankring. 

Det er opp til den enkelte barnehage og skole/SFO å definere arbeidsoppgavene. Og selv om fagarbeiderne får mer ansvar og blir møtt med større forventninger enn assistenter uten fagbrev, viser undersøkelsen at det blir gjort få organisatoriske endringer for å synliggjøre kompetansen.

Den nye rapporten “Gjør fagbrevet en forskjell? Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole” er skrevet på oppdrag fra Fagforbundet, og vil bli offentliggjort på seminardagen.

På seminaret vil Fafo-forskerne Mona Bråten og Anna Hagen Tønder presentere rapporten, og deretter blir det kommentarer ved: 

  • May-Britt Sundal, 1.nestleder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet
  • Katrine S. Teigen, Spesialrådgiver utdanning i KS
  • Hege Sevatdal, Seksjonssjef for barnehager, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune

Seminaret strømmes. Se direktesendingen på Fafo-tv

Saker fra våre eiere

Norges forskningsråd

Boligpriser og boliglån er blitt noe av det viktigste i mange nordmenns liv. Nå bruker mange boliglån til å finansiere forbruket sitt.

Universitetet i Oslo

Er du usikker på hvorfor du er så tørr i munnen? Nå har forskere funnet en metode som på sikt kan gjøre det enklere å diagnostisere Sjögrens syndrom.

NTNU

På sikt kan disse småfeilene brukes til vår fordel. 

Saker fra våre eiere

NIBIO

Globalt blir det i dag avla nesten 700 insektartar og mange stadar er insekt brukt som fôr og menneskemat. No ser forskarar på storskalaproduksjon i Noreg.

Universitetet i Stavanger

En masteroppgave viser at en fornybar energiløsning med vind og sol på fiskeoppdrettsanlegg kan halvere utslippene, samtidig som det er mer lønnsomt.

SINTEF

Oppbevaring av trykkluft i nedstengte tunneler og gruver kan bli en av framtidas former for energilagring.

-  Vi snakker tosifret arbeidsledighet, sier Tor W. Andreassen. Sjekk om ditt yrke er i fare.

Bare én av tre menneskehandelsaker starter med at politiet selv tar initiativet. Forsker ved Politihøgskolen frykter at politiet velger vekk vanskelige saker.