Klima

klima

Vi må også fortelle suksesshistoriene, sier biolog Nancy Knowlton. Det er ikke mangel på informasjon som gjør at folk ikke tror på forskernes klimaadvarsler, sier klimaforsker Katharine Hayhoe.

I Arizona har temperaturen nådd nærmere 50 grader denne uken. Det har rammet flytrafikken hardt.

Penger og innflytelse har fullstendig undergravd USAs rolle i klimakampen, hevdet Jeffrey Sachs fra scenen under Starmus-festivalen i Trondheim.

Kan løsningen på klimaproblemet ligge i noen av våre minste skapninger?

Spør en forsker:

En leser vil gjerne vite om verden ville sett veldig annerledes ut hvis det ikke fantes mennesker på jorden. Vi finner svaret hos to forskere.