Klima

Fra SINTEF

Mer nedbør fører til flere skred. Ved hjelp av stadig mer informasjon fra tidligere skred kan forskere forutse når og hvor de kommer mer nøyaktig enn før.

En forsker i Oslo har en plan til politikerne.

Grønlandsisen vil sannsynligvis tine raskere i årene som kommer, sier forskere som har oppdaget noe nytt om hvordan isbreer beveger seg.

Klimaendringene vil ha stor negativ effekt på hvete-, ris- og maisavlinger, ifølge en stor vitenskapelig rapport som sammenfatter 70 studier.

Jorda satte en rekke sørgelige rekorder i fjor. Aldri før er det registrert så høye temperaturer eller så høyt havnivå, slår USAs årlige klimarapport fast.