Klima

Fra NIBIO

Overvåkingsdata viser at stadig mer nedbør har ført til økende tap av næringsstoffer i enkelte områder.

Skal vi ha tilgang på god kaffi i framtida, må kaffidrikkarar spørje seg kva kaffien betyr for dei og kva dei er villige til å betale, meiner forskar.

Klimaendringene gjorde de ekstreme temperaturene i Sør-Europa i sommer ti ganger mer sannsynlig, ifølge forskere.

Mengden av grunnstoffet selen i regnet som faller i Wales øker i takt med mengden planteplankton i Nord-Atlanteren, viser ny studie.