Klima

Fra NTNU

Juvfonne i Jotunheimen har is som er 7600 år gammel, dette er den hittil eldste isen som er datert på fastlands-Norge.

Vi kan ikke se lyset med det blotte øye fra jorden, men det kan sees fra verdensrommet. Lyset hjelper forskerne med å måle temperaturen i atmosfæren over Arktis.