Kjønn og samfunn

Menn tjener fortsatt mest i norske heteroseksuelle parforhold. Men at kvinner realiserer seg gjennom jobben er blitt mer akseptabelt, sier kjønnsforsker.

Et flertall av mennene i land som praktiserer kjønnslemlestelse, er imot praksisen - blant annet for sexens skyld.

Noen kvinner blir karrieremessig straffet allerede før de får barn. – Ta initiativ overfor arbeidsgiver og legg en plan før du går i permisjon, er rådet fra forsker Astrid Kunze.