Kjemi

Ikke all olje har like stor kommersiell verdi. Kjemiske undersøkelser av olje i Barentshavet forteller om når oljen ble til og hva som har skjedd med den etterpå.

I år er det 20 år siden Kjemivåpenkonvensjonen ble underskrevet. Selv om den er den mest vellykkede nedrustingsavtalen vi har, er det er ingen grunn til å hvile på laurbærene, mener sjefsforsker Pål Aas.

Men vi trenger veldig mange voksmøll-larver før de holder tritt med forsøplingen vår.

Under en ombygging i et gammelt tsjekkisk bryggeri dukket det opp tre fulle flasker med øl fra tida rundt første verdenskrig.

Julekalender:

I julens siste kalendervideo lager Inge og Magne knallgass. God jul og godt nytt år!