Juridiske fag

Hvordan kan vi sikre at internasjonale domstoler er politisk uavhengige og tilgjengelig for alle?

Har vi for mange eller for få rettigheter? Rettigheter kan være et uttrykk for politiske prioriteringer og verdivalg, mener forskere.

Selv om det ser romantisk og spennende ut på film, var det nok ikke et liv å trakte særlig etter, forteller forsker.