Juridiske fag

På tross av håndfaste bevis på alvorlige forbrytelser i Syria fremstår det internasjonale systemet som maktesløst. Har ikke internasjonal strafferett lenger noen betydning? 

Norges Grunnlov er faktisk en av de eldste konstitusjonene i verden. Og den er et levende dokument som stadig er i endring, ifølge forsker.                  

Det er straffbart å tvinge noen til å gifte seg mot sin vilje. Men norsk lov gjelder bare for formelt inngåtte ekteskap.

Unge lovbrytere risikerer å vente i over ett år før oppfølgingen av dem starter.