Mange ser deg når du reiser

Det er nesten umulig å reise anonymt i Norge. Og hva skjer egentlig med informasjonen du legger igjen?
25.5 2009 05:00


“Skal staten kunne vite akkurat hvor og hvordan du reiser? (Foto: Nam Nguyen/Flickr)”

Vi legger igjen spor når vi reiser. Det opprettes ”Mine sider” når du bestiller reiser via internett, du fotograferes i bilen når du passerer fartsbokser, og i Oslo er det umulig å ikke registreres når man passerer bomringen inn til byen.

Statens Vegvesen gjennomfører nå et prosjekt for å se på avveiningen mellom personvern og trafikksikkerhet. Den første rapporten, laget av SINTEF, kartlegger hvordan transportbransjen behandler personopplysninger.

- Det er store forskjeller på hvordan selskapene behandler opplysningene, og hvordan de tenker rundt personvern, sier forsker Liv Øvstedal, som har skrevet rapporten.

- Særlig i veitransport, der det er flere små aktører enn i for eksempel fly- eller togtrafikken, er risikoen større for at ikke alle har tenkt igjennom personopplysningsloven og hvordan den rammer på det feltet man jobber i.

Løper etter problemene

Rapporten fra SINTEF er basert på en kvalitativ undersøkelse, der én aktør per bransje (innen bompenger, tog, buss, parkering og lignende) ble intervjuet om hva de tenker rundt personvern, og hvordan de sikrer opplysningene.

- Det kan virke som at noen bedrifter ”løper etter” problemene og fikser dem når de oppstår, i stedet for å prøve å forutsi ting som kan skje, forteller Øvstedal.

Slike problemer kan for eksempel være lekkasjer av opplysninger, at bedriften beholder informasjonen for lenge eller at for mange får tilgang til opplysninger som er beskyttet av personopplysningsloven.

- Det ligger en ”føre var”-tenkning til grunn for hele loven. Den krever omfattende og grundig forarbeid før man går igang med å behandle personopplysninger, forteller Dag Wiese Schartum, professor ved Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo.


“Dag Wiese Schartum (Foto: UiO)”

- Så når bedriftene løper etter og fikser i etterkant, kan det tyde på at de har brutt loven.

Til evig tid

Reglene i personopplysningsloven skal dekke nesten alle områder som gjelder personvern, og dermed er loven veldig generelt utformet. Hvor lenge man kan beholde personopplysninger som er samlet inn, er i stor grad basert på skjønn.

I praksis betyr det at mange slike opplysninger kan lagres ”til evig tid”. Det kan bli problematisk dersom regelverket endres.

- Hva skjer om opplysningene vi legger igjen om oss selv kan kobles? Hva skjer når regelverket endres, og registre som tidligere var separat kan få innsyn i hverandres opplysninger? spør Øvstedal.

For eksempel kan Skatteetaten gå inn og sjekke om du faktisk var på forretningsreise da du sa du var det. Eller en kjendis kan spores fra A til Å, fordi opplysningene om reisene deres kan bli tilgjengelige.

- Det er for langt fra de generelle reglene i loven til de praktiske tilfellene, mener Schartum.

- Det gir lite effektiv styring av personvern, ikke minst gjelder dette transportsektoren. Man trenger mer konkret regulering, og politiske avgjørelser som bestemmer hvor lenge opplysninger kan lagres.

Referanse:

Vegvesenets etatsprosjekt ”Personvern og trafikk” skal gå frem til 2010, og både SINTEF, TØI (Transportøkonomisk Institutt) og IRIS (International Research Institute of Stavanger) skal utføre undersøkelser for prosjektet.

Øvstedal (200) Kan man reise anonymt i Norge? SINTEF Teknologi og samfunn

 

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Saker fra våre eiere

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Saker fra våre eiere

Sykehuset Innlandet HF

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

NTNU

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Koble til en forsats til 50 kroner og les av fruktbarheten på fem minutter, lover forskerne bak prototyp.

Forskere ved Oslo Universitetssykehus vil automatisere jobben som gjøres av legespesialister i dag. – Flere pasienter vil få mer treffsikker behandling, mener prosjektleder Håvard E. Danielsen.