Internett

ny studie

Unge voksne som bruker mye tid på sosiale medier, føler seg oftere ensomme.

Klarer ikke å la være å se på annonsene.