Samarbeidspartner

Veterinærinstituttet

Bakgrunn:Klassisk svinepest er en akutt, høygradig smittsom virussykdom hos svin karakterisert av høy feber, sterkt påkjent almenntilstand og høy dødelighet.  
Bakgrunn:Leptospirose har vært regnet som en «eksotisk» sykdom, men er blitt mer aktuell i Norge, spesielt hos hunder.
Bakgrunn:Escherichia coli (E. coli) er bakterier som finnes normalt i tarmen hos mennesker og dyr.
Bakgrunn:Rabies er en meget fryktet virussjukdom hos dyr og mennesker. Sjukdommen har ikke vært påvist hos dyr i Fastlands-Norge, men finnes på Svalbard.
Bakgrunn:Fugleinfluensa (Aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og rammer en rekke fuglearter, inkludert fjørfe. Ulike varianter av aviært influensavirus fører til sykdom av svært forskjellig alvorlighetsgrad hos fugl.