Samarbeidspartner

Veterinærinstituttet

Bakgrunn:Encellede parasitter i slekten Cryptosporidium kan gi diaré hos dyr og mennesker.
Bakgrunn:Krepsepest er en svært smittsom sjukdom som rammer ferskvannskreps.  
Bakgrunn:Noen Verotoksinproduserende Escherichia coli (VTEC) kan gi sykdom hos menneske i form av en alvorlig tarminfeksjon (blodig diaré) og kalles da ofte enterohemoragiske E. coli (EHEC).  
Bakgrunn:Aspergillus er en muggsoppslekt som ofte finnes i jord og luft, og artene i denne slekten er vanlige bedervere av for eksempel næringsmidler og dyrefôr.  
Bakgrunn:Mykotoksiner (muggsoppgifter) er kjemiske forbindelser dannet av muggsopp, som er giftige for dyr og mennesker.